Είστε εδώ

Οδηγοί

Εκτύπωση σελίδας

Δημοσιεύσεις Οδηγοί

Οδηγός σύνταξης Οργανογράμματος στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

Εδώ και πολλά χρόνια αντικείμενο έρευνας των κοινωνικών επιστημών αποτελεί η ανθρώπινη οργάνωση. Υπάρχει μια πλούσια βιβλιογραφία και πολλές διαφορετικές θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις και ορολογίες για τα διάφορα είδη οργάνωσης, τους στόχους, την αποτελεσµατικότητα, τη διαχείριση, τη δομή τους. Το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας εστιάζει σε εμπορικούς και βιομηχανικούς οργανισμούς. Παρά τις σημαντικές διαφορές με αυτούς τους οργανισμούς, η οργάνωση εφαρμόζεται και σε δημόσιες υπηρεσίες, όπως είναι οι ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες.

Undefined

Οδηγός εφαρμογής της συμπερίληψης στις Βιβλιοθήκες

Στόχος του παρόντος οδηγού είναι η εφαρμογή συμπεριληπτικών πρακτικών στη Βιβλιοθήκη, προκειμένου να αποτελέσει ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς. Εστιάζοντας σε διαφορετικές κατηγορίες περιθωριοποιημένων ατόμων αναζητούνται και καταγράφονται πρακτικές που αποβλέπουν στη συμπερίληψή τους μέσα από τη δημιουργία μιας κοινωνικά υπεύθυνης Βιβλιοθήκης που προσπαθεί όχι μόνο να ικανοποιήσει τις πληροφοριακές, μορφωτικές, εκπαιδευτικές ανάγκες των χρηστών αλλά και την κοινωνική τους ένταξη.

Ελληνικά

Οδηγός διαχείρισης Παραρτημάτων ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Το ζήτημα των Παραρτημάτων των ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών απασχόλησε για πολλά χρόνια τα ελληνικά Πανεπιστήμια. Σε πολλά ιδρύματα το θέμα αντιμετωπίστηκε με την ενοποίησή τους σε μια ενιαία Κεντρική Βιβλιοθήκη. Σε άλλα οι Βιβλιοθήκες Παραρτήματα εξακολουθούν να λειτουργούν ξεχωριστά από την Κεντρική Βιβλιοθήκη.Με την ενσωμάτωση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στα Πανεπιστήμια το ζήτημα των Παραρτημάτων επανήλθε στο προσκήνιο. Σε αρκετά ιδρύματα της χώρας παρουσιάζεται το φαινόμενο να υπάρχουν αρκετές Βιβλιοθήκες Παραρτήματα.

Undefined

Οδηγίες για την Οργάνωση Σεμιναρίου για τον Πληροφοριακό Γραμματισμό στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και επιθυμητά αποτελέσματα

Ο Πληροφοριακός Γραμματισμός είναι το σύνολο των δεξιοτήτων που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων. Οι φοιτητές κατανοούν πώς παράγονται, πώς αποτιμώνται και πώς χρησιμοποιούνται και κυρίως πώς επαναχρησιμοποιούνται οι πληροφορίες. Στο τέλος των μαθημάτων οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν τις στρατηγικές συγκέντρωσης πληροφοριών και να έχουν αναπτύξει τις δεξιότητες της κριτικής σκέψης, για να επιλέγουν, να απορρίπτουν, να συνθέτουν και να παρουσιάζουν πληροφορίες με νέο τρόπο, ώστε να επιλύουν τα πραγματικά προβλήματα.

Undefined

Ηλεκτρονικό Αρχείο Ερωτήσεων Χρηστών

Το Ηλεκτρονικό Αρχείο ερωτήσεων και Απαντήσεων Χρηστών για την Ετήσια Έκθεση Στατιστικών Στοιχείων Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών αφορά σε μια Ηλεκτρονική Υπηρεσία οδηγιών που θα υπάρχει στην Ιστοσελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. 

Ελληνικά

Οδηγός εφαρμογής τεχνικών Επιχειρηματικής Ευφυΐας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

HEALLINK-ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Ιωάννινα, 2013
Επιμέλεια έκδοσης: Δρ. Γεώργιος Ζάχος 
Υπεύθυνoς σύνταξης: κ. Βασίλης Πολυχρονόπουλος

Undefined

Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρμογή στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

HEALLINK-ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Ιωάννινα, 2013
Επιμέλεια έκδοσης: Δρ. Γεώργιος Ζάχος 
Υπεύθυνoς σύνταξης: κ. Βασίλης Πολυχρονόπουλος

Undefined

Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

HEALLINK-ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Ιωάννινα, 2012
Επιμέλεια έκδοσης: Δρ. Γεώργιος Ζάχος
Υπεύθυνος σύνταξης: κ. Βασίλης Πολυχρονόπουλος

To εγχειρίδιο περιλαμβάνει τις ερωτήσεις του Ηλεκτρονικού Ερωτηματολογίου Ικανοποίησης Χρηστών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, το οποίο θα συμπληρώνεται κάθε χρόνο από Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες - μετά από αίτημά τους - στη Βάση Δεδομένων της υπηρεσίας.

Ελληνικά

Οδηγός Στατιστικών Στοιχείων και Καθιερωμένων Δεικτών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

HEALLINK-ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Ιωάννινα, 2012
Επιμέλεια έκδοσης: Δρ. Γεώργιος Ζάχος 
Υπεύθυνος σύνταξης: κ. Βασίλης Πολυχρονόπουλος

Undefined

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Οδηγοί
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0