Είστε εδώ

Οδηγός διαχείρισης Παραρτημάτων ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Εκτύπωση σελίδας

Το ζήτημα των Παραρτημάτων των ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών απασχόλησε για πολλά χρόνια τα ελληνικά Πανεπιστήμια. Σε πολλά ιδρύματα το θέμα αντιμετωπίστηκε με την ενοποίησή τους σε μια ενιαία Κεντρική Βιβλιοθήκη. Σε άλλα οι Βιβλιοθήκες Παραρτήματα εξακολουθούν να λειτουργούν ξεχωριστά από την Κεντρική Βιβλιοθήκη.Με την ενσωμάτωση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στα Πανεπιστήμια το ζήτημα των Παραρτημάτων επανήλθε στο προσκήνιο. Σε αρκετά ιδρύματα της χώρας παρουσιάζεται το φαινόμενο να υπάρχουν αρκετές Βιβλιοθήκες Παραρτήματα. Αυτές είτε βρίσκονται κοντά στις Κεντρικές Βιβλιοθήκες, μέσα στον ίδιο ή σε κάποιον άλλο κοντινό χώρο στο Πανεπιστήμιο στο οποίο ανήκουν, είτε σε άλλες πιο απομακρυσμένες περιοχές, πόλεις ή νησιά. Ο ρόλος του προσωπικού των Βιβλιοθηκών είναι καθοριστικός. Οι υπάλληλοι εξυπηρετούν τους χρήστες καλύπτοντας άλλοτε - ως εξειδικευμένοι βιβλιοθηκονόμοι - κάποιο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο και άλλοτε όλα τα πεδία που καλύπτουν οι συλλογές της ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης στην οποία απασχολούνται. Ο σκοπός του συγκεκριμένου οδηγού είναι να εξεταστεί ο τρόπος διαχείρισης των Βιβλιοθηκών Παραρτημάτων από τη Διεύθυνση των Βιβλιοθηκών του κάθε Πανεπιστημίου, προκειμένου να υπηρετεί τόσο τους γενικότερους στόχους και προσδοκίες του ιδρύματος όσο και τις εξειδικευμένες ανάγκες των χρηστών που εξυπηρετεί η καθεμία από αυτές. Εδώ εντάσσεται η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του προσωπικού και η επικοινωνία μεταξύ της Διεύθυνσης των Βιβλιοθηκών και των μικρότερων Βιβλιοθηκών. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία των Βιβλιοθηκών Παραρτημάτων μέσα σε κάθε ακαδημαϊκό ίδρυμα.

Undefined
Κατηγορία: 
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0