Είστε εδώ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Εκτύπωση σελίδας

Εδώ θα βρείτε απαντήσεις στα συνηθέστερα ερωτήματα καθώς επίσης και ψηφιακά εγχειρίδια χρήσης.

Οι χρήστες Βιβλιοθηκονόμοι έχουν πρόσβαση σε εγχειρίδια που αφορούν επιπλέον υπηρεσίες με την είσοδό τους στο σύστημα.

Ερωτήσεις: 

Οδηγός για το Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Στόχος του παρόντος οδηγού είναι η παρουσίαση και επεξήγηση των ερωτήσεων του Ηλεκτρονικού Ερωτηματολογίου Ικανοποίησης Χρηστών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β.) Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται κάθε χρόνο από Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες - μετά από αίτημά τους - στη Βάση Δεδομένων της υπηρεσίας. Στην παρούσα μελέτη περιγράφονται αναλυτικά οι ερωτήσεις και το περιεχόμενό τους.

Δείτε εδώ τον οδηγό

Συμπλήρωση Ηλεκτρονικού Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Μπορείτε να δείτε  το εγχειρίδιο που περιλαμβάνει τις ερωτήσεις του Ηλεκτρονικού Ερωτηματολογίου Ικανοποίησης Χρηστών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, το οποίο θα συμπληρώνεται κάθε χρόνο από Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες - μετά από αίτημά τους - στη Βάση Δεδομένων της υπηρεσίας. Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει τις οθόνες των ερωτήσεων όπως αυτές θα απαντηθούν online από τους χρήστες

Δείτε εδώ τον οδηγό

Βίντεο: 
Παρουσίαση Video - Χρήση συστήματος
Παρουσίαση Video- Ερωτηματολόγιο Χρηστών
Εγχειρίδιο χρήσης ανώνυμος χρήστης: 
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0