Είστε εδώ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Εκτύπωση σελίδας

Έρευνα Αποτίμησης της κατάστασης και της λειτουργίας των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών από το Προσωπικό. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2023)

Εκτύπωση σελίδας

Η ΜΟΔΙΠΑΒ επιχειρώντας να καταγράψει ολόπλευρα την κατάσταση που επικρατεί στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες συνέταξε «Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο Αποτίμησης της κατάστασης και της λειτουργίας των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών από το Προσωπικό», με το οποίο το Προσωπικό των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μπορεί να αποτιμά την κατάσταση και τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης στην οποία απασχολείται. Το ερωτηματολόγιο είναι βασισμένο στο Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Common Assessment Framework - CAF) και βρίσκεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3QJKuce Η ΜΟΔΙΠΑΒ με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο πραγματοποίησε «Έρευνα Αποτίμησης της κατάστασης και της λειτουργίας των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών από το Προσωπικό». Το Προσωπικό των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών συνδέθηκε στη Βάση Δεδομένων της υπηρεσίας και αποτίμησε την κατάσταση και τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης στην οποία απασχολείται. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε, σε πρώτη φάση, στις Κεντρικές Βιβλιοθήκες των ΑΕΙ. Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής έρευνας έγινε ανάλυση των δεδομένων και συντάχθηκαν εκθέσεις με τα αποτελέσματα. Η παρούσα έκθεση αφορά τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

Undefined

Αξιολόγηση των Σεμιναρίων εκπαίδευσης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Εκτύπωση σελίδας

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνει κάθε χρόνο σεμινάρια εκπαίδευσης χρηστών τα οποία απευθύνονται στους φοιτητές των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τμημάτων του Πανεπιστημίου. Φέτος, αμέσως μετά το τέλος του κάθε σεμιναρίου οι φοιτητές που το παρακολούθησαν κλήθηκαν να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο στη Βάση Δεδομένων της ΜΟΔΙΠΑΒ. Για την αξιολόγηση των σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συνεργάστηκε με τη ΜΟΔΙΠΑΒ. Η παρούσα έρευνα αφορά την αξιολόγηση των σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκαν με φυσική παρουσία των φοιτητών κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Undefined

Αξιολόγηση των Σεμιναρίων εκπαίδευσης των φοιτητών του Μεσογειακού Ελληνικού Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Εκτύπωση σελίδας

Η Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου διοργανώνει κάθε χρόνο σεμινάρια εκπαίδευσης χρηστών τα οποία απευθύνονται στους φοιτητές των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τμημάτων του Πανεπιστημίου. Φέτος, αμέσως μετά το τέλος του κάθε σεμιναρίου οι φοιτητές που το παρακολούθησαν κλήθηκαν να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο στη Βάση Δεδομένων της ΜΟΔΙΠΑΒ. Για την αξιολόγηση των σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 η Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου συνεργάστηκε με τη ΜΟΔΙΠΑΒ. Η παρούσα έρευνα αφορά την αξιολόγηση των σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκαν με φυσική παρουσία των φοιτητών κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Undefined

Σελίδες

Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0