ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΟΔΙΠΑΒ

Εκτύπωση σελίδας

Η «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών» (ΜΟΔΙΠΑΒ) είναι μετεξέλιξη της «Μονάδας Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών» (ΜΟΠΑΒ) που ξεκίνησε να λειτουργεί από την 20ή Ιανουαρίου 1999 και στεγάζεται στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η ίδρυση της ΜΟΠΑΒ  χρηματοδοτήθηκε από το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (ΕΠΕΑΕΚ), με Φορέα Διαχείρισης το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Επιστημονικό Υπεύθυνο τον αείμνηστο Καθηγητή του ΕΜΠ Βασίλειο Παπάζογλου και τοπικό υπεύθυνο τον Δρα Γεώργιο Ζάχο, Διευθυντή της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η αναβαθμισμένη λειτουργία της ΜΟΔΙΠΑΒ επιτελέστηκε με τη χρηματοδότηση και υλοποίηση σχετικής Δράσης του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον υπογράφοντα και τοπικό Υπεύθυνο τον Δρα Γεώργιο Ζάχο

Στην αποστολή της ΜΟΔΙΠΑΒ περιλαμβάνονται:

  • Η ηλεκτρονική συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και παρουσίαση στοιχείων σχετικών με τις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, μέσω του Διαδικτύου, με τη βοήθεια κατάλληλων ερωτηματολογίων και την ανάπτυξη και χρήση Εφαρμογών Επιχειρηματικής Ευφυΐας
  • Η υποστήριξη των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για την υιοθέτηση διαδικασιών αξιολόγησης της λειτουργίας τους και την  εφαρμογή κανόνων και τεχνικών διασφάλισης ποιότητας με την αξιοποίηση  σχετικών on-line ηλεκτρονικών  υπηρεσιών και εφαρμογών που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου.
  • Η καθιέρωση και η εφαρμογή δεικτών αποτίμησης της λειτουργίας και αξιολόγησης από τους χρήστες των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές και τη χρήση σχετικών on-line εφαρμογών.
  • H ανάπτυξη και ο εμπλουτισμός εθνικής ηλεκτρονικής θεματικής πύλης με υλικό εκπαίδευσης και πληροφόρησης σχετικό με εφαρμοζόμενες μεθοδολογίες αξιολόγησης Βιβλιοθηκών, προτύπων λειτουργίας, μεθοδολογίες συγκέντρωσης και ανάλυσης δεδομένων κ.ά.

Η ΜΟΔΙΠΑΒ έχει ήδη καταξιωθεί ως ένα συλλογικό επίτευγμα και χρήσιμο εργαλείο των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, με στόχο την ανάδειξη της σπουδαιότητας και της αναβαθμισμένης λειτουργίας τους για τη στήριξη της Εκπαίδευσης και της Έρευνας στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας.

Με τις νέες καινοτόμες υπηρεσίες που ήδη λειτουργούν, η ΜΟΔΙΠΑΒ κινείται πλέον σε διεθνές επίπεδο αναπτύσσοντας συνεργασίες και ανταλλάσσοντας πληροφορίες και τεχνογνωσία με αντίστοιχες μονάδες του εξωτερικού, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην ανάπτυξη εθνικών και διεθνών πηγών πληροφόρησης σχετικών με τις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, χρήσιμων και σε άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς, όπως την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, την  UNESCO, κ.ά.

Μάιος 2015

Νικόλαος Μήτρου

Καθηγητής ΕΜΠ

Πρόεδρος ΣΕΑΒ

 

Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0