Είστε εδώ

Μελέτη περιπτώσεων εφαρμογής Δεικτών SDG

Εκτύπωση σελίδας

Οι μελέτες αναφορικά με την αξιολόγηση των βιβλιοθηκών, τα τελευταία χρόνια,έχουν τροποποιηθεί και προσανατολίζονται προς την υιοθέτηση των Δεικτών ΒιώσιμηςΑνάπτυξης SDG (Sustainable Development Goals) (http://sdgs.un.org/goals).1 Πλέον,στην αξιολόγηση των βιβλιοθηκών συμπεριλαμβάνονται και οι στόχοι για την επίτευξητης βιώσιμης ανάπτυξης αποσκοπώντας στην ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικούαποτυπώματος. Από το 2015, στις βιβλιοθήκες οργανώνονται εκδηλώσεις για τηδιατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, την αξιοποίηση των φυσικών πόρων και τηνυιοθέτηση οικολογικής συμπεριφοράς. Η EBLIDA στην πρώτη έκθεσή της με τίτλο«Sustainable Development Goals and European Library»2 αναφέρει ότι οι ευρωπαϊκέςβιβλιοθήκες οφείλουν να συμπεριλάβουν και τους δείκτες SDG στην αξιολόγησή τους.

Undefined
Κατηγορία: 
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0