Είστε εδώ

Ηλεκτρονικό Αρχείο Ερωτήσεων Χρηστών

Εκτύπωση σελίδας

Το Ηλεκτρονικό Αρχείο ερωτήσεων και Απαντήσεων Χρηστών για την Ετήσια Έκθεση Στατιστικών Στοιχείων Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών αφορά σε μια Ηλεκτρονική Υπηρεσία οδηγιών που θα υπάρχει στην Ιστοσελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. 

Συγκεκριμένα, κατά τη διεξαγωγή της Ετήσιας Έρευνας Στατιστικών Στοιχείων Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών από την ίδρυση της Υπηρεσίας μέχρι σήμερα παρατηρήθηκαν απορίες και ερωτήματα των χρηστών για το αντικείμενο των ερωτήσεων, τον τρόπο συγκέντρωσης των στατιστικών στοιχείων και για άλλα παρεμφερή θέματα. Πολλές από τις ερωτήσεις αυτές επαναλαμβάνονταν συχνά. 

Ελληνικά
Κατηγορία: 
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0