Είστε εδώ

Οδηγός εφαρμογής της συμπερίληψης στις Βιβλιοθήκες

Εκτύπωση σελίδας

Στόχος του παρόντος οδηγού είναι η εφαρμογή συμπεριληπτικών πρακτικών στη Βιβλιοθήκη, προκειμένου να αποτελέσει ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς. Εστιάζοντας σε διαφορετικές κατηγορίες περιθωριοποιημένων ατόμων αναζητούνται και καταγράφονται πρακτικές που αποβλέπουν στη συμπερίληψή τους μέσα από τη δημιουργία μιας κοινωνικά υπεύθυνης Βιβλιοθήκης που προσπαθεί όχι μόνο να ικανοποιήσει τις πληροφοριακές, μορφωτικές, εκπαιδευτικές ανάγκες των χρηστών αλλά και την κοινωνική τους ένταξη.

Ελληνικά
Κατηγορία: 
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0