Είστε εδώ

Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρμογή στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

Εκτύπωση σελίδας

HEALLINK-ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Ιωάννινα, 2013
Επιμέλεια έκδοσης: Δρ. Γεώργιος Ζάχος 
Υπεύθυνoς σύνταξης: κ. Βασίλης Πολυχρονόπουλος

Η Αξιολόγηση αποτελεί μέρος της διαδικασίας αλλαγής και της επιδίωξης μιας Βιβλιοθήκης να λειτουργεί αποτελεσματικά έχοντας στο επίκεντρο την ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών των χρηστών της. Η Αξιολόγηση μιας Βιβλιοθήκης μπορεί να αφορά την Εσωτερική της λειτουργία, δηλαδή τη Διοίκηση, τις Διαδικασίες, το κόστος - όφελος ή το βαθμό ικανοποίησης των χρηστών της από τις συλλογές, υπηρεσίες, υποδομές που διαθέτει. 

Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης - Common Assessment Framework (CAF) -αποτελεί ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό Μοντέλο Αυτοαξιολόγησης των δημοσίων οργανισμών. Διαμορφώθηκε από την Ομάδα Καινοτόμων Δημοσίων Υπηρεσιών (Innovation Public Services Group), που λειτουργεί στα πλαίσια της Ε.E. στην οποία συμμετέχει ενεργά και η χώρα μας. Το ΚΠΑ είναι ένα γενικό εργαλείο, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε Βιβλιοθήκη δίχως, όμως, να τροποποιούνται τα 9 κριτήρια, τα 28 υποκριτήρια και το σύστημα βαθμολογίας. Ο οδηγός αυτός έχει ως στόχο να προσαρμόσει το Κ.Π.Α. στις ανάγκες των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών προκειμένου να εξασφαλίσει την αυτο-αξιολόγησή τους και τη βελτίωση των επιδόσεών τους.

Undefined
Αρχείο: 
Κατηγορία: 
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0