Είστε εδώ

Εκθέσεις

Εκτύπωση σελίδας

Δημοσιεύσεις Εκθέσεις

Κατάλογος δημοσιευμένων Οδηγών, ερευνών και Εκθέσεων της ΜΟΠΑΒ-ΜΟΔΙΠΑΒ

Η Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟΠΑΒ) ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 20 Ιανουαρίου 1999. Από την ίδρυσή της στεγάζεται σε χώρους της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σύμφωνα με το Συμφωνητικό Ίδρυσης και Λειτουργίας του Συνδέσμου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) αποτελεί μια από τις αποκεντρωμένες Μονάδες του ΣΕΑΒ. Μετεξέλιξη της ΜΟΠΑΒ υπήρξε το 2011 η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟΔΙΠΑΒ).

Undefined

Μεθοδολογίες Ιεράρχησης των Πανεπιστημίων

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟΔΙΠΑΒ) δημοσιεύει μελέτη αναφορικά με τις μεθόδους αξιολόγησης και ιεράρχησης των Πανεπιστημίων (University Ranking). Παρουσιάζονται και αξιολογούνται οι επτά πιο έγκυρες και αξιόπιστες μέθοδοι σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία. Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται το ενδιαφέρον για τις μεθόδους αξιολόγησης και κατάταξη των Πανεπιστημίων.

Undefined

Έκθεση: Προσωπικό ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2019

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟΔΙΠΑΒ) λειτουργεί υπό την εποπτεία του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ). Πρόκειται για την εξέλιξη της Μονάδας Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟΠΑΒ), στους σκοπούς ίδρυσης της οποίας περιλαμβάνεται και η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων σχετικών με τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της Ελλάδος.

Undefined

Η Προσβασιμότητα των Φοιτητών με Αναπηρία στον χώρο της Πανεπιστημιούπολης

Ο σκοπός μιας Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών για την ικανοποίηση των συνεχών αυξανόμενων αναγκών της εκπαιδευτικής και ερευνητικής κοινότητας. Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις υπάρχουσες υποδομές για την εξυπηρέτηση των αναγκών των φοιτητών με αναπηρία στα ελληνικά Πανεπιστήμια.

Undefined

Αξιολόγηση των Σεμιναρίων εκπαίδευσης των πρωτοετών φοιτητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου διοργανώνει κάθε χρόνο, τόσο κατά το χειμερινό, όσο και κατά το εαρινό εξάμηνο, σεμινάρια εκπαίδευσης χρηστών τα οποία απευθύνονται στους πρωτοετείς φοιτητές των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τμημάτων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Με το πέρας της όλης διοργάνωσης, η ΒΚΠ αποστέλλει μέσα από τα κανάλια επικοινωνίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο με σκοπό την αξιολόγηση της όλης διαδικασίας.

Undefined
Εγγραφή στο RSS - Εκθέσεις
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0