Είστε εδώ

Αξιολόγηση των Σεμιναρίων εκπαίδευσης των πρωτοετών φοιτητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Εκτύπωση σελίδας

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου διοργανώνει κάθε χρόνο, τόσο κατά το χειμερινό, όσο και κατά το εαρινό εξάμηνο, σεμινάρια εκπαίδευσης χρηστών τα οποία απευθύνονται στους πρωτοετείς φοιτητές των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τμημάτων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Με το πέρας της όλης διοργάνωσης, η ΒΚΠ αποστέλλει μέσα από τα κανάλια επικοινωνίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο με σκοπό την αξιολόγηση της όλης διαδικασίας. Για την αξιολόγηση των σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 η ΒΚΠ συνεργάστηκε -για πρώτη φορά στο αντικείμενο αυτό- με τη ΜΟΔΙΠΑΒ. Κατόπιν των εύστοχων παρατηρήσεων και αλλαγών στο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιούσε η ΒΚΠ, τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν στη βάση της ΜΟΔΙΠΑΒ, επεξεργάστηκαν, και διαμορφώθηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας.

Undefined
Κατηγορία: 
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0