Είστε εδώ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΥΛΗ

Εκτύπωση σελίδας

Συγκριτική Αξιολόγηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Ιστοσελίδα για τη Συγκριτική Αξιολόγηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Περιγράφεται το περιεχόμενο της Συγκριτικής Αξιολόγησης, οι τομείς επιδόσεων που αξιολογούνται, η διαδικασία της αξιολόγησης και η χρήση των αποτελεσμάτων της.

Αποτίμηση βιβλιοθηκών και υπηρεσιών πληροφόρησης (Οδηγός ΜΟΠΑΒ 5)

Ο συγκεκριμένος οδηγός συντάχθηκε για τους υπαλλήλους της Βιβλιοθήκης που αντιλαμβάνονται την ανάγκη αξιολόγησης των υπηρεσιών της, αλλά δε γνωρίζουν πώς να μεταβούν από τη θεωρία στην πράξη. Ειδικότερα, ο Οδηγός αυτός προσπαθεί να περιγράψει τον τρόπο αλλά και τους λόγους για τους οποίους η ανάπτυξη και χρήση δεικτών αποτίμησης μπορεί και πρέπει να αποτελεί μέρος της διαδικασίας διαχείρισης των Βιβλιοθηκών. Ταυτόχρονα παρέχει μια συγκεκριμένη λογική, ένα συγκεκριμένο τρόπο αξιοποίησης των δεικτών αποτίμησης και έναν ορισμένο τρόπο καθοδήγησης για την εφαρμογή τους.

Οδηγός αποτίμησης ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών (Οδηγός ΜΟΠΑΒ 2)

Η αυξανόμενη χρήση της τεχνολογίας, το μεγάλο κόστος για την αγορά υλικού, η αύξηση του αριθμού των δημοσιευμένων πληροφοριών, η ανάγκη on-line πρόσβασης σε αυτές, αλλά και η ανάγκη ύπαρξης στοιχείων που να τεκμηριώνουν την αξία της Βιβλιοθήκης και την ικανοποιητική διαχείριση των κονδυλίων, επιβάλλουν τη χρήση συγκεκριμένων μέτρων αποτίμησης.

Δείκτες αξιολόγησης για την ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις οι δείκτες αξιολόγησης της παραδοσιακής Βιβλιοθήκης μπορούν να προσαρμοστούν και στην αξιολόγηση της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης (π.χ. ο "αριθμός αιτημάτων πληροφόρησης" μπορεί να περιλαμβάνει και τον "αριθμό των ηλεκτρονικών αιτημάτων πληροφόρησης"), χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν και νέοι δείκτες.

Σελίδες

Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0