Είστε εδώ

Αποτίμηση βιβλιοθηκών και υπηρεσιών πληροφόρησης (Οδηγός ΜΟΠΑΒ 5)

Εκτύπωση σελίδας

Ο συγκεκριμένος οδηγός συντάχθηκε για τους υπαλλήλους της Βιβλιοθήκης που αντιλαμβάνονται την ανάγκη αξιολόγησης των υπηρεσιών της, αλλά δε γνωρίζουν πώς να μεταβούν από τη θεωρία στην πράξη. Ειδικότερα, ο Οδηγός αυτός προσπαθεί να περιγράψει τον τρόπο αλλά και τους λόγους για τους οποίους η ανάπτυξη και χρήση δεικτών αποτίμησης μπορεί και πρέπει να αποτελεί μέρος της διαδικασίας διαχείρισης των Βιβλιοθηκών. Ταυτόχρονα παρέχει μια συγκεκριμένη λογική, ένα συγκεκριμένο τρόπο αξιοποίησης των δεικτών αποτίμησης και έναν ορισμένο τρόπο καθοδήγησης για την εφαρμογή τους.

Πάροχος: 
ΜΟΠΑΒ
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0