Είστε εδώ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Εκτύπωση σελίδας

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Δημοτικές βιβλιοθήκες και τοπική κοινωνία: αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο καλών πρακτικών και προγραμμάτων της ΕΕ

Οι βιβλιοθήκες ανταποκρινόμενες στις σύγχρονες τεχνικές του μάνατζμεντ για όλο και καλύτερη ποιότητα, εφαρμόζουν τεχνικές αξιολόγησης οι οποίες κατά κανόνα παρέχουν δείκτες μέτρησης και βελτίωσης της απόδοσης των διοικήσεων. Τα τελευταία χρόνια η ποιότητα στις βιβλιοθήκες απασχολεί τους επιστήμονες της πληροφόρησης ως πρωταρχικό στοιχείο επιβίωσης τους αλλά και ικανοποίησης των χρηστών τους. Η ΕΕ από την πλευρά της στηρίζει μέσα από προγράμματα και ad hoc πρωτοβουλίες τις βιβλιοθήκες.

«Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της Ελλάδας: Αξιολόγηση υπηρεσιών και ικανοποίηση χρηστών»

 Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και η μελέτη του βαθμού ικανοποίησης των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών όλων των ελληνικών ΑΕΙ. Η αλήθεια είναι ότι έχουν υλοποιηθεί πληθώρα ερευνών σχετικές με την αξιολόγηση των υπηρεσιών των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα. Οι μελέτες που έχουν γίνει όμως, αφορούν σε κάθε βιβλιοθήκη ξεχωριστά. Δεν έχει γίνει κάποια συνολική προσπάθεια μέτρησης αξιολόγησης υπηρεσιών των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και ικανοποίησης των χρηστών τους.

Ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και βιβλιοθήκες: εκπαίδευση και αξιολόγηση

Οι εξελίξεις στον τομέα της νέας τεχνολογίας δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστες τις βιβλιοθήκες και γενικότερα τα κέντρα πληροφόρησης σε όλο τον κόσμο. Στην εποχή της πληροφόρησης που ζούμε, οι βιβλιοθήκες έχουν μετεξελιχθεί σε οργανισμούς ανάκτησης, οργάνωσης και διάθεσης παντός είδους πληροφοριών, τόσο σε παραδοσιακή, αλλά κυρίως σε ηλεκτρονική μορφή. Η σημαντικότερη ίσως αλλαγή που έγινε στις βιβλιοθήκες είναι η εισαγωγή των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης σε αυτές και η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών τους υπηρεσιών. 

Αξιολόγηση ευχρηστίας συστημάτων αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών

Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού τους οι ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες προβαίνουν σε προμήθεια συστημάτων αυτοματοποίησης ή σε αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων. Κρίσιμος παράγοντας επιλογής ενός συστήματος αυτοματοποίησης βιβλιοθήκης είναι η ευχρηστία του. Ενώ όμως η αξιολόγηση των λειτουργικών χαρακτηριστικών ενός τέτοιου συστήματος είναι μάλλον απλή υπόθεση, δεν συμβαίνει το ίδιο σχετικά με τον ποιοτικό έλεγχο της ευχρηστίας του. Προς αποφυγή επηρεασμού από προσωπικές προτιμήσεις μελών των επιτροπών αξιολόγησης, θα πρέπει να καθορίζονται συγκεκριμένοι τρόποι μέτρησης της ευχρηστίας.

Η διεθνοποίηση της αξιολόγησης των βιβλιοθηκών και η ανάπτυξη του LibQUAL+™

Ποια είναι η σηµασία της κοινωνικής προσφοράς των υπηρεσιών µιας βιβλιοθήκης; Πώς αξιολογούµε την ποιότητα του έργου που παράγουν οι βιβλιοθήκες; Πώς µπορούµε να βελτιώσουµε την ποιότητα παροχής των υπηρεσιών; Πώς µπορούµε να καταγράψουµε µε συστηµατικό τρόπο τις γνώµες, τις προσδοκίες και την άποψη που έχουν οι χρήστες µιας βιβλιοθήκης για το έργο που αυτή η µονάδα παράγει; Μπορούµε να συγκρίνουµε το έργο που παράγεται ανάµεσα σε πολλές, διαφορετικές βιβλιοθήκες και εάν ναι, µε ποιόν τρόπο µπορούµε να συγκρίνουµε αποτελεσµατικά την αξία αυτού του έργου; Πώς µπορούµε να µάθουµε τι είδους βε

Αξιολόγηση της χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της βιβλιοθήκης του ΕΑΠ από φοιτητές εξΑΕ

Το νέο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον που δημιουργήθηκε ως απότοκο τόσο της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας όσο και της ανάπτυξης των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών σε συνάρτηση με την εδραίωση και παγίωση της δημοκρατίας (τουλάχιστον σε μεγάλο μέρος του δυτικού κόσμου) διαμόρφωσε τις προϋποθέσεις για την υιοθέτηση ευέλικτων εκπαιδευτικών μεθόδων, όπως είναι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (εφεξής εξΑΕ), με σκοπό την άρση των ανισοτήτων (κατά το δυνατόν) και την παροχή εκπαιδευτικών και μαθησιακών ευκαιριών σε όλους.  Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι βιβλιοθήκες των ακαδημαϊκών ιδρυ

A dual approach to assessing collection development and acquisitions for academic libraries

Abstract : With a growing interest in evaluating the effectiveness of libraries, it is increasingly important that libraries find efficient ways to evaluate the collection development and acquisitions process. This requires a dual approach to explore both what was collected and actually used and also what was not collected which should have been.

Open Source Library Management Systems: A Multidimensional Evaluation

Abstract : Open source library management systems have improved steadily in the last five years. They now present a credible option for small to medium libraries and library networks. An approach to their evaluation is proposed that takes acount of three additional dimensions that only open source can offer: the developer and support community, the source code characteristics and the information schema. These dimensions allow for extended comparative product review not generally possible with proprietary software.

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0