Είστε εδώ

Αξιολόγηση ευχρηστίας συστημάτων αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών

Εκτύπωση σελίδας

Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού τους οι ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες προβαίνουν σε προμήθεια συστημάτων αυτοματοποίησης ή σε αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων. Κρίσιμος παράγοντας επιλογής ενός συστήματος αυτοματοποίησης βιβλιοθήκης είναι η ευχρηστία του. Ενώ όμως η αξιολόγηση των λειτουργικών χαρακτηριστικών ενός τέτοιου συστήματος είναι μάλλον απλή υπόθεση, δεν συμβαίνει το ίδιο σχετικά με τον ποιοτικό έλεγχο της ευχρηστίας του. Προς αποφυγή επηρεασμού από προσωπικές προτιμήσεις μελών των επιτροπών αξιολόγησης, θα πρέπει να καθορίζονται συγκεκριμένοι τρόποι μέτρησης της ευχρηστίας. Η παρουσίαση αυτή εστιάζεται στις μεθόδους αξιολόγησης ευχρηστίας λογισμικού (usability evaluation) και κατά κύριο λόγο με την εφαρμογή τους στις διαδικασίες αξιολόγησης λογισμικού βιβλιοθηκών. Παρουσιάζονται επίσης οι τρόποι μέτρησης του χρόνου ολοκλήρωσης διαδικασίας, των λαθών και της εντύπωσης του χρήστη από το πρόγραμμα. Μελετάται η σχέση μεταξύ αυτών των μεγεθών και αξιολογείται η βαρύτητα τους σχετικά με τα συστήματα αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών.

Πηγές: 
Ιστοσελίδες
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0