Είστε εδώ

Η διεθνοποίηση της αξιολόγησης των βιβλιοθηκών και η ανάπτυξη του LibQUAL+™

Εκτύπωση σελίδας

Ποια είναι η σηµασία της κοινωνικής προσφοράς των υπηρεσιών µιας βιβλιοθήκης; Πώς αξιολογούµε την ποιότητα του έργου που παράγουν οι βιβλιοθήκες; Πώς µπορούµε να βελτιώσουµε την ποιότητα παροχής των υπηρεσιών; Πώς µπορούµε να καταγράψουµε µε συστηµατικό τρόπο τις γνώµες, τις προσδοκίες και την άποψη που έχουν οι χρήστες µιας βιβλιοθήκης για το έργο που αυτή η µονάδα παράγει; Μπορούµε να συγκρίνουµε το έργο που παράγεται ανάµεσα σε πολλές, διαφορετικές βιβλιοθήκες και εάν ναι, µε ποιόν τρόπο µπορούµε να συγκρίνουµε αποτελεσµατικά την αξία αυτού του έργου; Πώς µπορούµε να µάθουµε τι είδους βελτιώσεις έχουν µεγαλύτερη σηµασία; Πώς ερµηνεύουµε τα στοιχεία που συλλέγουµε από τους χρήστες για να βελτιώσουµε την παροχή των υπηρεσιών, τόσο σε τοπικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο; Σε µια εποχή που κατακλύζεται καθηµερινά από πληθώρα πληροφοριών, ποιος είναι ο ρόλος της βιβλιοθήκης και των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτήν και πώς µπορούµε άραγε να αποτιµήσουµε την αξία του έργου τους; 

Πηγές: 
Βιβλιογραφία
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0