Είστε εδώ

Δημοτικές βιβλιοθήκες και τοπική κοινωνία: αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο καλών πρακτικών και προγραμμάτων της ΕΕ

Εκτύπωση σελίδας

Οι βιβλιοθήκες ανταποκρινόμενες στις σύγχρονες τεχνικές του μάνατζμεντ για όλο και καλύτερη ποιότητα, εφαρμόζουν τεχνικές αξιολόγησης οι οποίες κατά κανόνα παρέχουν δείκτες μέτρησης και βελτίωσης της απόδοσης των διοικήσεων. Τα τελευταία χρόνια η ποιότητα στις βιβλιοθήκες απασχολεί τους επιστήμονες της πληροφόρησης ως πρωταρχικό στοιχείο επιβίωσης τους αλλά και ικανοποίησης των χρηστών τους. Η ΕΕ από την πλευρά της στηρίζει μέσα από προγράμματα και ad hoc πρωτοβουλίες τις βιβλιοθήκες. Η εργασία παρουσιάζει τις πολιτικές της ΕΕ σχετικά με τις βιβλιοθήκες, κάνει μια βιβλιογραφική επισκόπηση στις έννοιες της ποιότητας και ικανοποίησης των χρηστών και περιγράφει καλές πρακτικές παροχής υπηρεσιών που συναντάμε σε ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες. Στη συνέχεια εξετάζεται το παράδειγμα των παιδικών βιβλιοθηκών του Δήμου Καλαμαριάς, με σκοπό να εντοπιστούν τα στοιχεία διοικητικής πρακτικής που πιθανόν εφαρμόζονται, τα ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία έχει συμμετάσχει αλλά και να διερευνηθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Για το σκοπό αυτό έγινε μέτρηση ικανοποίησης των χρηστών με χρήση του LibQual+® καθώς και συνεντεύξεις σε δύο υπεύθυνους της διοίκησης αλλά και τη διευθύντρια των δημοτικών βιβλιοθηκών της Στουτγάρδης. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι χρήστες είναι σε γενικές γραμμές ικανοποιημένοι και πώς θα ήθελαν περισσότερους διαθέσιμους χώρους για μελέτη και υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου. Η ποιοτική έρευνα κατέδειξε πώς η διοίκηση κρίνει ικανοποιητική τη λειτουργία των βιβλιοθηκών, δεδομένης της οικονομικής κατάστασης, αλλά και της έλλειψης προσωπικού. Αναγνωρίζει επίσης ότι υπάρχει κενό, όσον αφορά την οργάνωση των βιβλιοθηκών και δηλώνει ανοικτή σε νέες ιδέες, καθώς και στο ενδεχόμενο ένταξης νέων καινοτόμων υπηρεσιών. Η έρευνα προσφέρει στοιχεία και συμπεράσματα που μπορούν να βοηθήσουν στον καλύτερο σχεδιασμό των υπηρεσιών των βιβλιοθηκών. Επιπλέον, προσδιορίζει τις πηγές πληροφόρησης και υπηρεσίες που είναι περισσότερο σημαντικές για τους χρήστες, ενώ γίνεται για πρώτη φορά αναγνώριση του προφίλ τους. Προτείνεται επίσης η υιοθέτηση κάποιου συστήματος αυτοαξιολόγησης έτσι ώστε να μπορούν να διαγνώσουν προβλήματα στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον τους. Τέλος διαπιστώνεται η αδυναμία χρησιμοποίησης του LibQual®, ως εύχρηστου εργαλείου μέτρησης στις Ελληνικές Δημοτικές βιβλιοθήκες

Πηγές: 
Ιστοσελίδες
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0