Είστε εδώ

Δείκτες αξιολόγησης για την ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Εκτύπωση σελίδας

Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις οι δείκτες αξιολόγησης της παραδοσιακής Βιβλιοθήκης μπορούν να προσαρμοστούν και στην αξιολόγηση της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης (π.χ. ο "αριθμός αιτημάτων πληροφόρησης" μπορεί να περιλαμβάνει και τον "αριθμό των ηλεκτρονικών αιτημάτων πληροφόρησης"), χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν και νέοι δείκτες.

Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0