Είστε εδώ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εκτύπωση σελίδας

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μέτρηση της επίδοσης στις δημόσιες και ειδικές βιβλιοθήκες. Ομοιότητες και διαφορές.

Σκοπός της έρευνας αυτής (του 1995) είναι να δείξει τις μικρές διαφορές στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στις δημόσιες και εδικές Βιβλιοθήκες κατά τη διαδικασία μέτρησης της επίδοσής τους.
 

Δείκτες αξιολόγησης για την ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις οι δείκτες αξιολόγησης της παραδοσιακής Βιβλιοθήκης μπορούν να προσαρμοστούν και στην αξιολόγηση της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης (π.χ. ο "αριθμός αιτημάτων πληροφόρησης" μπορεί να περιλαμβάνει και τον "αριθμό των ηλεκτρονικών αιτημάτων πληροφόρησης"), χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν και νέοι δείκτες.

Εγγραφή στο RSS - ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0