Είστε εδώ

Οδηγός αποτίμησης ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών (Οδηγός ΜΟΠΑΒ 2)

Εκτύπωση σελίδας

Η αυξανόμενη χρήση της τεχνολογίας, το μεγάλο κόστος για την αγορά υλικού, η αύξηση του αριθμού των δημοσιευμένων πληροφοριών, η ανάγκη on-line πρόσβασης σε αυτές, αλλά και η ανάγκη ύπαρξης στοιχείων που να τεκμηριώνουν την αξία της Βιβλιοθήκης και την ικανοποιητική διαχείριση των κονδυλίων, επιβάλλουν τη χρήση συγκεκριμένων μέτρων αποτίμησης.

Η δεύτερη αυτή έκδοση της Μονάδας Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών προτείνει διαδικασίες μέτρησης της αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών που παρέχει μια Βιβλιοθήκη και του εντοπισμού των περιοχών που πιθανόν να απαιτούν βελτίωση. Πρόκειται για ένα εγχειρίδιο που αποβλέπει στη διασφάλιση ποιότητας στις παρεχόμενες από τη Βιβλιοθήκη Υπηρεσίες.

Τα μέτρα αποτίμησης που παρουσιάζονται αποβλέπουν στην καταγραφή από τον ίδιο το χρήστη του ποσοστού αποτελεσματικότητας της Βιβλιοθήκης και της συγκεκριμένης εντύπωσης που έχει σχηματίσει ο χρήστης για τη Βιβλιοθήκη αυτή. Μέσα από τη διαδικασία της αποτίμησης των παρεχομένων Υπηρεσιών προβάλλεται η αξία της Βιβλιοθήκης και δίνονται οι κατευθυντήριες γραμμές για την κατανομή των πόρων.

Ο συγκεκριμένος Οδηγός γράφτηκε για να βοηθήσει το προσωπικό των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Βιβλιοθηκών της Ελλάδος στην εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων αποτίμησης των Βιβλιοθηκών.

Χωρίζεται σε δύο μέρη:

Στο πρώτο μέρος καταγράφονται γενικά στοιχεία για τη διαδικασία της αποτίμησης και δίνονται οι βασικές αρχές και η μεθοδολογία της διαδικασίας αυτής.

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται με κάθε λεπτομέρεια τέσσερις έρευνες χρήσης της Βιβλιοθήκης:
 

 • Έρευνα Γενικής Ικανοποίησης του Χρήστη
  Οι αναφορές των χρηστών στην έρευνα αυτή σχετίζονται με το ποσοστό επιτυχίας της επίσκεψής τους στη Βιβλιοθήκη, με το πόσο εύκολη ήταν η χρήση της Βιβλιοθήκης και γενικότερα με το βαθμό γενικής ικανοποίησης του χρήστη από το συγκεκριμένο Ίδρυμα
   
 • Έρευνα Διαθεσιμότητας Βιβλιογραφικού Υλικού
  Με την έρευνα αυτή καταγράφεται το πόσο επιτυχής ήταν η αναζήτηση ενός συγκεκριμένου βιβλιογραφικού υλικού μέσα στο χώρο της Βιβλιοθήκης
   
 • Έρευνα Ικανοποίησης Αιτημάτων Πληροφόρησης
  Η έρευνα αυτή παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής από το χρήστη του ποσοστού επιτυχίας των Υπηρεσιών Ικανοποίησης Αιτημάτων Πληροφόρησης
   
 • Έρευνα αποτίμησης μιας on-line αναζήτησης
  Η συγκεκριμένη έρευνα καταγράφει το βαθμό ικανοποίησης του χρήστη από τον τρόπο παρουσίασης μιας αναζήτησης
Πάροχος: 
ΜΟΠΑΒ
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0