Είστε εδώ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Εκτύπωση σελίδας

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Improving the quality of online journals: Follow-up study of Elsevier's backfiles image rescanning project

Abstract : A previous study by the author of 35 titles in Elsevier's Earth and Planetary Sciences digital back file package revealed that 73.6% of the 6,038 issues published before digital format was available had at least one figure with unacceptable quality. During 2006–2009 Elsevier conducted a rescanning project to improve the quality of the images in their backfile packages for issues published prior to 1995. The author conducted a follow-up study to determine the effectiveness of Elsevier's rescanning project.

Bibliometrics and Research Data Management Services: Emerging Trends in Library Support for Research

Abstract : Developments in network technologies, scholarly communication, and national policy are challenging academic libraries to find new ways to engage with research communities in the economic downturn. Librarians are responding with service innovations in areas such as bibliometrics and research data management. Previous surveys have investigated research data support within North America and other research services globally with small samples.

IFLA Library Statistics Manifesto

The initiative for this document was taken by then President Claudia Lux at the Section’s conference in Montréal (august 2008). The idea is to have a certified document about the importance of library statistics, as they demonstrate the value that libraries provide to their users and to society. Statistical data are indispensable for the internal management of libraries, but they can do more. When presented to policy makers, funding institutions or the general public, they will influence the strategic planning, and they can create and maintain confidence in libraries

National Center for Education Statistics

Το National Center for Education Statistics (NCES) ασχολείται με τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων που σχετίζονται με την εκπαίδευση στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Βρίσκεται μέσα στο Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ και το Ινστιτούτο Επιστημών της Εκπαίδευσης. Συλλέγει, αντιπαραβάλλει, αναλύει και συντάσσει πλήρεις στατιστικές εκθέσεις για 3700 Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και τις Βιβλιοθήκες τους αποτυπώνοντας την κατάσταση της αμερικανικής εκπαίδευσης

ALA Library Statistics

Η ιστοσελίδα της ALA για τα στατιστικά των Βιβλιοθηκών.

OCLC Global Library Statistics

Η ιστοσελίδα της OCLC που περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία για τον συνολικό αριθμό των βιβλιοθηκών, των βιβλιοθηκονόμων, των τόμων, τις δαπάνες και τους χρήστες σε κάθε χώρα σε ακαδημαϊκές, δημόσιες, σχολικές, ειδικές και εθνικές βιβλιοθήκες. Τα στατιστικά στοιχεία περιλαμβάνουν, επίσης, διαθέσιμα στοιχεία για τις χρησιμοποιούμενες γλώσσες, καθώς και τον αριθμό των σχολών βιβλιοθηκονομίας, των εκδοτών και των μουσείων.

ARL Statistical Trends

Η σελίδα της ARL με συνδέσμους που περιέχουν στατιστικές κι άλλες έρευνες που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του προγράμματος Στατιστικής & Αξιολόγησης  

StatsQUAL

Η StatsQUAL είναι μια πύλη που αφορά σε εργαλεία αξιολόγησης βιβλιοθηκών τα οποία περιγράφουν το ρόλο, το χαρακτήρα και τον αντίκτυπο των φυσικών και ψηφιακών βιβλιοθηκών. Μέσω του StatsQUAL, οι βιβλιοθήκες αποκτούν πρόσβαση σε ένα πλήθος πόρων που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της προσφοράς μιας βιβλιοθήκης στη διδασκαλία, τη μάθηση και την έρευνα. Η StatsQUAL παρουσιάζει αυτά τα εργαλεία σε ένα ενιαίο, ισχυρό, διαδραστικό πλαίσιο που περιλαμβάνει εργαλεία όπως τα Στατιστικά της ARL, το LibQUAL +, το DigiQUAL, τα MINES για τις βιβλιοθήκες και το ClimateQUA

LibValue

Η ιστοσελίδα της LibValue συμβάλλει στην προβολή της αξίας των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για την έρευνα και την εκπαίδευση, καθώς εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε πληροφορίες, την προώθηση της καινοτομίας, ενθαρρύνουν τη συνεργατική έρευνα και προωθούν τις δεξιότητες πληροφοριακής παιδείας   

Mines for Libraries Survey Management Center

Η ιστοσελίδα παρέχει μια online έρευνα που συλλέγει δεδομένα σχετικά με το σκοπό της χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων και τα δημογραφικά στοιχεία των χρηστών. Η έρευνα συνδυάζει δεδομένα σχετικά με τη χρήση των ηλεκτρονικών πηγών, όπως ψηφιακές συλλογές, περιοδικά ανοικτής πρόσβασης και ιδρυματικά αποθετήρια, για να δώσει μια περιεκτική εικόνα των ηλεκτρονικών πόρων της βιβλιοθήκης μέσω μιας έγκυρη και αξιόπιστης μεθόδου για την αξιολόγηση της χρήσης των ηλεκτρονικών πόρων

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0