Είστε εδώ

National Center for Education Statistics

Εκτύπωση σελίδας

Το National Center for Education Statistics (NCES) ασχολείται με τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων που σχετίζονται με την εκπαίδευση στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Βρίσκεται μέσα στο Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ και το Ινστιτούτο Επιστημών της Εκπαίδευσης. Συλλέγει, αντιπαραβάλλει, αναλύει και συντάσσει πλήρεις στατιστικές εκθέσεις για 3700 Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και τις Βιβλιοθήκες τους αποτυπώνοντας την κατάσταση της αμερικανικής εκπαίδευσης

Πηγές: 
Ιστοσελίδες
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0