Είστε εδώ

OCLC Global Library Statistics

Εκτύπωση σελίδας

Η ιστοσελίδα της OCLC που περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία για τον συνολικό αριθμό των βιβλιοθηκών, των βιβλιοθηκονόμων, των τόμων, τις δαπάνες και τους χρήστες σε κάθε χώρα σε ακαδημαϊκές, δημόσιες, σχολικές, ειδικές και εθνικές βιβλιοθήκες. Τα στατιστικά στοιχεία περιλαμβάνουν, επίσης, διαθέσιμα στοιχεία για τις χρησιμοποιούμενες γλώσσες, καθώς και τον αριθμό των σχολών βιβλιοθηκονομίας, των εκδοτών και των μουσείων.

Πηγές: 
Ιστοσελίδες
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0