Είστε εδώ

StatsQUAL

Εκτύπωση σελίδας

Η StatsQUAL είναι μια πύλη που αφορά σε εργαλεία αξιολόγησης βιβλιοθηκών τα οποία περιγράφουν το ρόλο, το χαρακτήρα και τον αντίκτυπο των φυσικών και ψηφιακών βιβλιοθηκών. Μέσω του StatsQUAL, οι βιβλιοθήκες αποκτούν πρόσβαση σε ένα πλήθος πόρων που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της προσφοράς μιας βιβλιοθήκης στη διδασκαλία, τη μάθηση και την έρευνα. Η StatsQUAL παρουσιάζει αυτά τα εργαλεία σε ένα ενιαίο, ισχυρό, διαδραστικό πλαίσιο που περιλαμβάνει εργαλεία όπως τα Στατιστικά της ARL, το LibQUAL +, το DigiQUAL, τα MINES για τις βιβλιοθήκες και το ClimateQUAL, καθώς και ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων από αποτελέσματα ερευνών

Πηγές: 
Ιστοσελίδες
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0