Είστε εδώ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Εκτύπωση σελίδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και τοπικά δίκτυα: νέες ευκαιρίες δράσης

Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν έναν «κόμβο» μεταφοράς της γνώσης από τα πανεπιστήμια προς την κοινωνία, δίνοντας πρόσθετα κίνητρα δράσης. Η εξωστρέφεια που επιδεικνύουν οι βιβλιοθήκες τα τελευταία χρόνια εστιάζει στις προσπάθειες των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών να αλληλεπιδράσουν με τις υφιστάμενες τοπικές κοινότητες πέρα από τις παραδοσιακές λειτουργίες που απευθύνονται στους χρήστες τους.

The digital library as place

Purpose

– The purpose of this paper is to present a high‐level investigation of the physical‐conceptual continuum occupied by both digital and physical libraries.

Design/methodology/approach

– A framework is provided for thinking about the notions of place and library. The issue of materials and the ideas they represent is considered. Places for people are considered, including issues of people's sense of place in physical and digital spaces. The issue of physical and digital spaces as places for work, collaboration, and community‐building is considered.

Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Τα ιδρυµατικά αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης αποτελούν πλέον µια πραγµατικότητα για τα ελληνικά ακαδηµαϊκά ιδρύµατα. Το παρόν άρθρο έχει στόχο να σκιαγραφήσει το τοπίο των ελληνικών ιδρυµατικών αποθετηρίων, να δώσει πληροφορίες για τις συλλογές που φιλοξενούν και να περιγράψει τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται για την υλοποίησή τους

E-books and Their Future in Academic Libraries

Abstract : The University of California's California Digital Library (CDL) formed an Ebook Task Force in August 2000 to evaluate academic libraries' experiences with electronic books (e-books), investigate the e-book market, and develop operating guidelines, principles and potential strategies for further exploration of the use of e-books at the University of California (UC).

Blogmania - Blog Use in Academic Libraries

ABSTRACT : Web logs (blogs) and other Web 2.0 tools are becoming more popular as a means for academic libraries to communicate with their students. This article explores the medium and its use in marketing academic library services. The article also reports on a study of academic librarians currently using blogs. Librarians respond to questions about intended audience, statistics and other issues concerning marketing of blogs.

The Problems and Potential of MySpace and Facebook Usage in Academic Libraries

ABSTRACT : How are college students using and communicating with online social networking? How can these technologies be utilized by libraries and librarians? A review of the literature provides current context of social networking sites, the usage and viability of related technologies in academic libraries, and the role of computer-mediated communication (CMC) in facilitating student learning. Data from a survey and focus group provide insight into how students are using MySpace and Facebook, two widely adopted social networking sites.

Developing Skype-Based Reference Services

ABSTRACT : Internet voice and video calling have demonstrated a dramatic rise in quality in the past several years and have quickly become communication technologies with a disruptive impact on society. Librarians, who regularly adopt such technologies in outreach and public services, should evaluate Web-calling programs as potential sources of innovative reference programming. This article describes the development of Skype video and Internet telephony pilot reference services at the Ohio University Libraries and considers the utility of Skype and VoIP in a library setting.

Enhancing Virtual Reference: Techniques and Technologies to Engage Users and Enrich Interaction

Abstract : Virtual reference service has become ubiquitous in academic libraries. The increased adoption of chat technology brings to light some of the challenges of providing high-quality reference service. The lack of a personal connection, increased transaction time, and technical problems are often cited. Techniques, such as conducting a reference interview or using online communication conventions, can make virtual reference as effective as face-to-face reference.

Library eBooks: Some Can't Find Them, Others Find Them and Don't Know What They Are

Abstract : When discussing eBooks, people generally fall into two camps: they either don't know what eBooks are or know what they are but cannot find them at their local library. Libraries are beginning to successfully address the gap between patron awareness of electronic books in general and a library's holdings and circulation options. EBooks are a relatively new format, and many rights and business model issues between authors, publishers and distributors remain unresolved. EBook readers to a large degree receive more media attention than eBooks themselves.

The Web Beyond Google: Innovative Search Tools and Their Implications for Reference Services

Abstract : This article explores Internet search tools that harness emerging technologies and user-centric features such as Web 2.0 sites, mobile applications, metasearching, real-time information, peer-to-peer searches, visual interfaces, and computational abilities. Reference librarians everywhere have incorporated Google into their searching repertoires, but what about other search engines that feature “bleeding edge” technologies and human-friendly designs?

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0