Είστε εδώ

Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και τοπικά δίκτυα: νέες ευκαιρίες δράσης

Εκτύπωση σελίδας

Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν έναν «κόμβο» μεταφοράς της γνώσης από τα πανεπιστήμια προς την κοινωνία, δίνοντας πρόσθετα κίνητρα δράσης. Η εξωστρέφεια που επιδεικνύουν οι βιβλιοθήκες τα τελευταία χρόνια εστιάζει στις προσπάθειες των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών να αλληλεπιδράσουν με τις υφιστάμενες τοπικές κοινότητες πέρα από τις παραδοσιακές λειτουργίες που απευθύνονται στους χρήστες τους. Έτσι, ο ρόλος της βιβλιοθήκης έχει διευρυνθεί καθώς οι ακαδημαϊκοί βιβλιοθηκονόμοι επωφελούνται των ευκαιριών που παρουσιάζονται για νέες συνεργασίες τόσο μέσα στις πανεπιστημιακές κοινότητες όσο και έξω από αυτές, και οι οποίες βασίζονται στην εκτίμηση ότι οι βιβλιοθήκες «μπορεί να είναι επίσης ένας εταίρος στην εκπαίδευση και την έρευνα» και όχι απλά ένα μέρος για μελέτη ή ένα αποθετήριο. Στην παρουσίαση θα σημειωθεί επιγραμματικά η σημερινή κατάσταση των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και θ’ αναδειχθεί η πραγμάτωση της μεταφοράς γνώσης και εξωστρέφειας από αυτές. Τονίζοντας τη μακρά εμπειρία των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στις συνεργασίες και κάνοντας μια αναφορά στα ήδη υπάρχοντα συνεργατικά σχήματα που έχουν διαμορφωθεί στην ελληνική βιβλιοθηκονομική κοινότητα, η εισήγηση σκοπό έχει να θίξει τους παράγοντες καθορισμού της αλληλεπίδρασης των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών με τις τοπικές κοινότητες, ενώ θα εστιάσει στις δράσεις που μπορούν ν’ αναλάβουν σε ένα τοπικό δίκτυο μέσω των οποίων θα αναδειχθεί ο ενεργός τους ρόλος στην ανταλλαγή γνώσης και την κοινωνική ευημερία της τοπικής κοινωνίας. 

Πηγές: 
Βιβλιογραφία
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0