Είστε εδώ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΥΛΗ

Εκτύπωση σελίδας

Επιχειρηματική Ευφυΐα στο datamining.gr/

Ιστοσελίδα για την Επιχειρηματική Ευφυΐα, τα εργαλεία της, εφαρμογές της καθώς και σύνδεσμοι και σχετική βιβλιογραφία.

ARL - Balanced Scorecard

Ιστοσελίδα της ARL για την Balanced Scorecard (Ισορροπημένη Κάρτα Επιδόσεων)

Balanced Scorecard στο balancedscorecard.org/

Ιστοσελίδα για την Balanced Scorecard (Ισορροπημένη Κάρτα Επιδόσεων), δηλαδή ένα σύστημα μέτρησης απόδοσης ενός οργανισμού που βοηθάει στη μετατροπή των στόχων σε δράση, καθώς επιδιώκει τη συμμετρική (εσωτερική και εξωτερική) ανάπτυξή του σε όλες τις διαστάσεις του μέσω της παροχής πολύπλευρης πληροφόρησης για την επίδοσή του.

Data Visualization στο Visualizing.org

Ιστοσελίδα με υλικό για την Οπτικοποίηση Δεδομένων (Data Visualization), δηλαδή τη γραφική αναπαράσταση των δεδομένων χρησιμοποιώντας γραφικά, κίνηση, τρισδιάστατες απεικονίσεις και άλλα πολυμεσικά εργαλεία, που παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής συμπερασμάτων και ανακάλυψης σχέσεων αιτιότητας

Spreadsheets

Ιστοσελίδα με πληροφορίες για τα Spreadsheets, τη χρήση και τις εφαρμογές τους σε θέματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας.

The spreadsheet page

Ιστοσελίδα για το Spreadsheet ή υπολογιστικό φύλλο, το οποίο είναι ένα διαδραστικό πρόγραμμα, μια μηχανογραφική εφαρμογή για την οργάνωση και την ανάλυση δεδομένων σε μορφή πίνακα. Αποτελεί ηλεκτρονική προσομοίωση των λογιστικών φύλλων χαρτιού. 

Datamgmt - Data Management & Warehousing

Ιστοσελίδα για την Αποθήκη Δεδομένων (Data Warehouse) και τη διαχείριση των πληροφοριών της.

1keydata.com - Data Warehouse

Ιστοσελίδα για ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία Επιχειρηματικής Ευφυΐας, την Αποθήκη Δεδομένων (Data Warehouse), η οποία συγκεντρώνει και ομαδοποιεί δεδομένα από όλες τις διαφορετικές πηγές, από τις οποίες προέρχονται τα δεδομένα μιας επιχείρησης (OLTP, ERP, CRM, legacy applications, εξωτερικές πηγές). 

Business Intelligence

Ιστοσελίδα για την Επιχειρηματική Ευφυΐα. Περιλαμβάνονται άρθρα, οδηγοί για την εφαρμογή μεθόδων Επιχειρηματικής Ευφυΐας, λύσεις Επιχειρηματικής Ευφυΐας, τρόποι διαχείρισης. Επίσης, νέα που αφορούν σε θέματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας, λεξικό για θέματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας κά.

Σελίδες

Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0