Είστε εδώ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΥΛΗ

Εκτύπωση σελίδας

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (TQM) στις βιβλιοθήκες: η ποιότητα στην καταλογογράφηση

H Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (TQM) είναι η θεωρία που αναφέρεται στις μεθόδους διοίκησης του συνόλου, αλλά και των μερών, ενός οργανισμού. Για την εφαρμογή των αρχών της ποιότητας στον χώρο των βιβλιοθηκών, απαιτείται η συλλογή δεδομένων που αφορούν την αξιολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών. Το άρθρο αυτό αναφέρεται στην εφαρμογή των διαδικασιών αξιολόγησης στον τομέα της καταλογογράφησης. Εξετάζει τον ορισμό της έννοιας της ποιότητας στην καταλογογράφηση, επικεντρώνοντας στις απόψεις των χρηστών.

Η διοίκηση Ολικής Ποιότητας ως εργαλείο ανάπτυξης

Ως γνωστόν η « Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων», ευρύτερα γνωστή ως Management, είναι ένας από τους πολλούς κλάδους τους οποίους υποδιαιρείται η οικονομική επιστήμη. Ορίζεται ως η διαδικασία προγραμματισμού, της οργάνωσης, της διεύθυνσης, της στελέχωσης και του ελέγχου που ασκούνται σε μια επιχείρηση ή σε ένα οργανισμό, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι τους με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας έχει υιοθετηθεί από επιχειρήσεις παγκοσμίως αποτελώντας ένα ισχυρό εργαλείο για τη βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Exploration of the costs and impact of the Common Assessment Framework

The Common Assessment Framework (CAF) is a standardised approach for the assessment of children and their families, to facilitate the early identification of additional needs and to promote a coordinated service response. CAF is underpinned by an integrated approach to support and has been designed for use by all professionals working with children and families with additional needs, but who do not meet the threshold for more intensive interventions such as those associated with children’s social care or safeguarding.

A Tale of Two CAFs: The Impact of the Electronic Common Assessment Framework

Abstract : The Common Assessment Framework (CAF) is an electronic system for assessing children and sharing information between child welfare professionals, which is at various stages of pilot and implementation in England and Wales.

The Descriptive Tyranny of the Common Assessment Framework: Technologies of Categorization and Professional Practice in Child Welfare

Summary: The Common Assessment Framework is a standard assessment tool to be used by all professionals working with children for assessment and referral. The CAF is hailed as a needs-led, evidence-based tool which will promote uniformity, ensure appropriate ‘early intervention’, reduce referral rates to local authority children's services and lead to the evolution of ‘a common language’ amongst child welfare professionals. This paper presents findings from a study, funded under the Economic and Social Research Council's e-Society Programme.

Η εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

Η εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες. Ο οδηγός αυτός έχει ως στόχο να προσαρµόσει το Κ.Π.Α. στις ανάγκες των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών προκειµένου να εξασφαλίσει την αυτο-αξιολόγησή τους και τη βελτίωση των επιδόσεών τους.

Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικού Υλικού - Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης

Εκπαιδευτικό Υλικό για το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης από την Ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης Εκπαιδευτικού Υλικού

Σελίδες

Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0