Είστε εδώ

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (TQM) στις βιβλιοθήκες: η ποιότητα στην καταλογογράφηση

Εκτύπωση σελίδας

H Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (TQM) είναι η θεωρία που αναφέρεται στις μεθόδους διοίκησης του συνόλου, αλλά και των μερών, ενός οργανισμού. Για την εφαρμογή των αρχών της ποιότητας στον χώρο των βιβλιοθηκών, απαιτείται η συλλογή δεδομένων που αφορούν την αξιολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών. Το άρθρο αυτό αναφέρεται στην εφαρμογή των διαδικασιών αξιολόγησης στον τομέα της καταλογογράφησης. Εξετάζει τον ορισμό της έννοιας της ποιότητας στην καταλογογράφηση, επικεντρώνοντας στις απόψεις των χρηστών. Τέλος αναφέρεται στην δυνατότητα εφαρμογής των 14 Σημείων του Deming στο Τμήμα Καταλογογράφησης.

Πηγές: 
Βιβλιογραφία
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0