Είστε εδώ

Κοινό πλαίσιο αξιολόγησης (ΚΠΑ) Εργαλείο Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στη Δημόσια Διοίκηση Βελτιώνοντας μία δημόσια οργάνωση μέσω της αυτό-αξιολόγησης Κ.Π.Α

Εκτύπωση σελίδας

Διπλωματική εργασία για το Κοινό πλαίσιο αξιολόγησης (ΚΠΑ) ως Εργαλείο Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στη Δημόσια Διοίκηση

Πηγές: 
Βιβλιογραφία
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0