Είστε εδώ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΐΑ – BUSINESS INTELLIGENCE

Εκτύπωση σελίδας

Επιχειρηματική Eυφυΐα και Tεχνικές Εξόρυξης Γνώσης. Οι λύσεις που παρέχονται από τα SSAS.

Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστεί η έννοια της Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence – BI), οι πληροφορίες που χρειάζονται για την χρήση των εφαρμογών BI σε ένα οργανισμό, οι λύσεις που προσφέρονται από την Microsoft και η σχέση του BI με την Εξόρυξη Γνώσης. Θα παρουσιαστούν επίσης, οι κυριότερες τεχνικές Εξόρυξης Γνώσης και τα βασικότερα επιχειρησιακά προβλήματα που μπορούν να επιλυθούν με την χρήση τεχνικών αυτών.

Οδηγός της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για την εφαρμογή τεχνικών Επιχειρηματικής Ευφυΐας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

Οδηγός της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για την εφαρμογή τεχνικών Επιχειρηματικής Ευφυΐας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες. Περιγράφεται αναλυτικά το περιεχόμενο της Επιχειρηματικής Ευφυΐας, τα δομικά στοιχεία των συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας, τα εργαλεία του κι έπειτα ο τρόπος εφαρμογής της Επιχειρηματικής Ευφυΐας στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες.

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Ευφυΐας

Ιστοσελίδα του Τμήματος Εμπορίας & Διαφήμισης (Marketing) του Τ.Ε.Ι. Κρήτης για το «Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Ευφυΐας» (e-Business Intelligence Lab), τους στόχους του, την αποστολή και τους επιστημονικούς τομείς δραστηριοποίησής του.

Επιχειρηματική Ευφυΐα στο datamining.gr/

Ιστοσελίδα για την Επιχειρηματική Ευφυΐα, τα εργαλεία της, εφαρμογές της καθώς και σύνδεσμοι και σχετική βιβλιογραφία.

ARL - Balanced Scorecard

Ιστοσελίδα της ARL για την Balanced Scorecard (Ισορροπημένη Κάρτα Επιδόσεων)

Balanced Scorecard στο balancedscorecard.org/

Ιστοσελίδα για την Balanced Scorecard (Ισορροπημένη Κάρτα Επιδόσεων), δηλαδή ένα σύστημα μέτρησης απόδοσης ενός οργανισμού που βοηθάει στη μετατροπή των στόχων σε δράση, καθώς επιδιώκει τη συμμετρική (εσωτερική και εξωτερική) ανάπτυξή του σε όλες τις διαστάσεις του μέσω της παροχής πολύπλευρης πληροφόρησης για την επίδοσή του.

Data Visualization στο Visualizing.org

Ιστοσελίδα με υλικό για την Οπτικοποίηση Δεδομένων (Data Visualization), δηλαδή τη γραφική αναπαράσταση των δεδομένων χρησιμοποιώντας γραφικά, κίνηση, τρισδιάστατες απεικονίσεις και άλλα πολυμεσικά εργαλεία, που παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής συμπερασμάτων και ανακάλυψης σχέσεων αιτιότητας

Spreadsheets

Ιστοσελίδα με πληροφορίες για τα Spreadsheets, τη χρήση και τις εφαρμογές τους σε θέματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας.

The spreadsheet page

Ιστοσελίδα για το Spreadsheet ή υπολογιστικό φύλλο, το οποίο είναι ένα διαδραστικό πρόγραμμα, μια μηχανογραφική εφαρμογή για την οργάνωση και την ανάλυση δεδομένων σε μορφή πίνακα. Αποτελεί ηλεκτρονική προσομοίωση των λογιστικών φύλλων χαρτιού. 

Datamgmt - Data Management & Warehousing

Ιστοσελίδα για την Αποθήκη Δεδομένων (Data Warehouse) και τη διαχείριση των πληροφοριών της.

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΐΑ  – BUSINESS INTELLIGENCE
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0