Είστε εδώ

Balanced Scorecard στο balancedscorecard.org/

Εκτύπωση σελίδας

Ιστοσελίδα για την Balanced Scorecard (Ισορροπημένη Κάρτα Επιδόσεων), δηλαδή ένα σύστημα μέτρησης απόδοσης ενός οργανισμού που βοηθάει στη μετατροπή των στόχων σε δράση, καθώς επιδιώκει τη συμμετρική (εσωτερική και εξωτερική) ανάπτυξή του σε όλες τις διαστάσεις του μέσω της παροχής πολύπλευρης πληροφόρησης για την επίδοσή του. Το εργαλείο μετατρέπει την αποστολή και τη στρατηγική του οργανισμού σε στόχους και μέτρα και αντανακλά την ισορροπία που πρέπει να υπάρχει μεταξύ μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων στόχων, μεταξύ οικονομικών και μη οικονομικών μέτρων, μεταξύ δεικτών οικονομικής πορείας και πρωταρχικών δεικτών και μεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών διαστάσεων επίδοσης. 

Πηγές: 
Ιστοσελίδες
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0