Είστε εδώ

Επιχειρηματική Eυφυΐα και Tεχνικές Εξόρυξης Γνώσης. Οι λύσεις που παρέχονται από τα SSAS.

Εκτύπωση σελίδας

Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστεί η έννοια της Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence – BI), οι πληροφορίες που χρειάζονται για την χρήση των εφαρμογών BI σε ένα οργανισμό, οι λύσεις που προσφέρονται από την Microsoft και η σχέση του BI με την Εξόρυξη Γνώσης. Θα παρουσιαστούν επίσης, οι κυριότερες τεχνικές Εξόρυξης Γνώσης και τα βασικότερα επιχειρησιακά προβλήματα που μπορούν να επιλυθούν με την χρήση τεχνικών αυτών. Θα δείξουμε τις λύσεις BI που προσφέρει η Microsoft μέσα από τα Analysis Services (SSAS) του SQL Server (2005/2008) και πιο συγκεκριμένα θα δείξουμε τα κυριότερα χαρακτηριστικά των βασικών αλγορίθμων Εξόρυξης Γνώσης που μπορούν να υλοποιηθούν από τα SSAS (Decision Trees, Clustering, Association Rules), τις παραμέτρους που ρυθμίζουν τον κάθε αλγόριθμο και τις εντολές DMX που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση τους. Τέλος, θα παρουσιαστεί η ανάπτυξη μιας εφαρμογής χρήσης των μοντέλων Εξόρυξης Γνώσης μέσα από το Business Intelligence Development Studio (BIDS) και τα SSAS του SQL Server χρησιμοποιώντας την μεθοδολογία ανάπτυξης έργων Εξόρυξης Γνώσης CRISP-DM.

Πηγές: 
Βιβλιογραφία
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0