Είστε εδώ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Εκτύπωση σελίδας

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Αξιολόγηση Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Έρευνες Ικανοποίησης Χρηστών

Περίληψη : Η αξιολόγηση υπηρεσιών μιας Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης θεωρείται μια διαδικασία ζωτικής σημασίας, ένα απαραίτητο εργαλείο για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας υπηρεσίας πληροφόρησης, στην πρόκληση για την αναθεώρηση του παραδοσιακού της ρόλου. Η αξιολόγηση τόσο της χρήσης (ποιοτικής και ποσοτικής) των υπηρεσιών πληροφόρησης όσο και της εκπαίδευσης που παρέχεται για την ορθή χρήση των υπηρεσιών αυτών, είναι επίσης πολύ σημαντική.

Key Performance Indicators - Sconul

Η σελίδα της SCONUL για τους Βασικούς Δείκτες Απόδοσης (KPI). Πρόκειται για οικονομικές και μη οικονομικές μετρήσεις που χρησιμοποιούνται για την ποσοτικοποίηση των στόχων ώστε να αποτυπώνεται η στρατηγική απόδοση ενός οργανισμού.

Key Performance Indicators (KPIs) - Loughborough University

Βασικοί Δείκτες Επίδοσης από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Loughborough 

Key Performance Indicator Handbook for Libraries Serving Print Disabled People

Εγχειρίδιο της IFLA για τις βιβλιοθήκες που εξυπηρετούν άτομα με ειδικές ανάγκες

Library Assessment Blog

Ένα blog από και για Βιβλιοθηκονόμους που ενδιαφέρονται για θέματα Αξιολόγησης και Βελτίωσης των Βιβλιοθηκών με την υποστήριξη της Association of Research Libraries

CNI

Η ιστοσελίδα της CNI περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις ορθές πρακτικές και καινοτόμες λύσεις μεταξύ των ιδρυμάτων. Αναδεικνύει ένα ευρύ φάσμα ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων που αφορούν στις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης, που υποστηρίζουν την έρευνα και την εκπαίδευση των ιδρυμάτων, συμβάλλοντας στη μέτρηση του αντίκτυπου των εν λόγω υπηρεσιών σε αυτά.

Δείκτες ποιότητας βιβλιοθηκών και υπηρεσιών πληροφόρισης

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται δύο μοντέλα αξιολόγησης της ποιότητας στις Ακαδημαϊκές Bιβλιοθήκες. H Πορτογαλλική ερευνα προτείνει ένα μοντέλο δράσης για την μέτρηση των επιδόσεων στις βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου του Porto (UP libraries) Το πρόγραμμα PAQ (Quality of Products and Services Evaluation Program, SIBi/USP), που βασίζεται στο μοντέλο SERVQUAL, είναι μια έρευνα αποτίμισης που υλοποιείθηκε στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Sao Paulo (USP) στην Βραζιλία.

Αποτίμηση βιβλιοθηκών και υπηρεσιών πληροφόρησης (Οδηγός ΜΟΠΑΒ 5)

Ο συγκεκριμένος οδηγός συντάχθηκε για τους υπαλλήλους της Βιβλιοθήκης που αντιλαμβάνονται την ανάγκη αξιολόγησης των υπηρεσιών της, αλλά δε γνωρίζουν πώς να μεταβούν από τη θεωρία στην πράξη. Ειδικότερα, ο Οδηγός αυτός προσπαθεί να περιγράψει τον τρόπο αλλά και τους λόγους για τους οποίους η ανάπτυξη και χρήση δεικτών αποτίμησης μπορεί και πρέπει να αποτελεί μέρος της διαδικασίας διαχείρισης των Βιβλιοθηκών. Ταυτόχρονα παρέχει μια συγκεκριμένη λογική, ένα συγκεκριμένο τρόπο αξιοποίησης των δεικτών αποτίμησης και έναν ορισμένο τρόπο καθοδήγησης για την εφαρμογή τους.

Οδηγός αποτίμησης ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών (Οδηγός ΜΟΠΑΒ 2)

Η αυξανόμενη χρήση της τεχνολογίας, το μεγάλο κόστος για την αγορά υλικού, η αύξηση του αριθμού των δημοσιευμένων πληροφοριών, η ανάγκη on-line πρόσβασης σε αυτές, αλλά και η ανάγκη ύπαρξης στοιχείων που να τεκμηριώνουν την αξία της Βιβλιοθήκης και την ικανοποιητική διαχείριση των κονδυλίων, επιβάλλουν τη χρήση συγκεκριμένων μέτρων αποτίμησης.

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0