Είστε εδώ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Εκτύπωση σελίδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Is Your Academic Library Pinning? Academic Libraries and Pinterest

 Abstract : Academic libraries are flocking to online social networking sites in an effort to meet users where they are. Pinterest is the latest of these rapidly growing online social networking tools. The author of this article reports results from a survey on academic libraries’ presence on Pinterest. The survey found most academic library pinboards are in their infancy. Findings suggest that before establishing a presence on Pinterest, libraries should focus on planning institutional profiles and boards.

Evaluating Open Source Software for Use in Library Initiatives: A Case Study Involving Electronic Publishing

Abstract : This article discusses best practices for evaluating open source software for use in library projects, based on the authors' experience evaluating electronic publishing solutions. First, it presents a brief review of the literature, emphasizing the need to evaluate open source solutions carefully in order to minimize Total Cost of Ownership. Next, it describes the process used to conduct a comparative evaluation between two open source electronic publishing systems, highlighting aspects of the methodology not described elsewhere.

Library Catalogues of the Future:A Social Space and Collaborative Tool?

Abstract : Next-generation catalogues are providing opportunities for library professionals and users to interact, collaborate, and enhance core library functions. Technology, innovation, and creativity are all components that are merging to create a localized, online social space that brings our physical library services and experiences into an online environment.

E-books in Academic Libraries: Challenges for Acquisition and Collection Management

Abstract : This bibliographic essay examines the difficulties associated with the selection, licensing, acquisition, and management of e-books in academic libraries. The potential advantages of e-book technology are likely to be realized only to the extent that they advance the economic goals of e-book suppliers and are consistent with the legal framework that has been negotiated by publishers, vendors, libraries, and readers. Many difficulties can be traced to a lack of uniformity in license terms, access restrictions, and librarians’ expectations.

E-books in Academic Libraries: Challenges for Discovery and Access

Abstract : This paper examines the recent literature on the presentation of e-books in college and university libraries, focusing on three mechanisms for discovery and access: e-book vendors' interfaces, library catalogs (OPACs), and resource discovery tools (RDTs). If libraries rely on vendors' interfaces, patrons must search on multiple platforms, many of which have limited and idiosyncratic search mechanisms.

Evaluation Insights to Key Processes of Digital Repositories

Abstract: Digital repositories are considered essential information tools for scholarly communication. Their acceptability and extensive use by communities and institutions, as well as the users’ commitment in selfarchiving, highlight the need for developing alternative channels of communication to expose scholarly productivity. Furthermore, the digital repositories community is interested into transforming them into viable, reliable and useful systems.

Ιδρυματικά Καταθετήρια: προτάσεις για μια ενιαία εθνική πολιτική με βάση ένα ελληνικό παράδειγμα

Περίληψη : Η νέα επιστημονική τάση που επικρατεί σε διεθνές επίπεδο, κυρίως σε θέματα επιστημονικής επικοινωνίας, είναι τα Ιδρυματικά Καταθετήρια (Institutional Repositories) και η σχέση τους με το κίνημα της Ανοιχτής Πρόσβασης (Open Access).

Η μετεξέλιξη ενός αποθετηρίου κοινωνικών επιστημών: το παράδειγμα της Πάνδημου σε περιβάλλον Fedora

Περίληψη : Η υλοποίηση ενός Ιδρυματικού Αποθετηρίου αποτελεί μία σύνθετη διαδικασία ανάλυσης των αναγκών του ακαδημαϊκού ιδρύματος που εξυπηρετεί, αξιολόγησης και επιλογής λογισμικού εφαρμογής, καθορισμού πολιτικών τεκμηρίωσης, αξιοποίησης μοντέλων διαλειτουργικότητας και μακροπρόθεσμης διατήρησης του περιεχομένου. Στην περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου, προτάθηκε ένα πλαίσιο ανάπτυξης της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης «Πάνδημος», που βασίζεται στην επιλογή του λογισμικού Fedora για την εγκατάσταση και λειτουργία του.

Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Τα ιδρυµατικά αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης αποτελούν πλέον µια πραγµατικότητα για τα ελληνικά ακαδηµαϊκά ιδρύµατα. Το παρόν άρθρο έχει στόχο να σκιαγραφήσει το τοπίο των ελληνικών ιδρυµατικών αποθετηρίων, να δώσει πληροφορίες για τις συλλογές που φιλοξενούν και να περιγράψει τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται για την υλοποίησή τους. 

Creative Commons

Τα Creative Commons είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του ανοικτού και προσβάσιμου διαδικτύου, καθώς και τη χρήση, διανομή και αξιοποίηση της γνώσης και της δημιουργικότητας, μέσω ελεύθερων αδειών. Για την προώθηση των στόχων των Creative Commons εργάζονται εθελοντές σε 70 χώρες, στις οποίες έχουν ήδη προσαρμοστεί οι άδειες Creative Commons.

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0