Είστε εδώ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Εκτύπωση σελίδας

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Διαβούλευση για τα Πνευματικά Δικαιώματα (Copyright)

Η  Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων είναι ένα  συνονθύλευμα. Οι κανόνες που τα διέπουν προέρχονται από μια εποχή που  πολλά από τα προβλήματα που δημιουργούν τα πνευματικά δικαιώματα στην  ελεύθερη ροή των πληροφοριών και της πρόσβασης στη γνώση για το internet  ήταν ακόμα απρόβλεπτα. Πολλές διαφορές σε εθνικό επίπεδο καθιστούν τα  ευρωπαϊκά πνευματικά δικαιώματα αδιαφανή και μας κρατούν πίσω από το να  είμαστε σε θέση να μοιράσουμε τον πολιτισμό πέρα από σύνορα και στο  πνεύμα της ευρωπαϊκής κοινότητας.

Νέες τεχνολογίες, νέες βιβλιοθήκες και νέα… προβλήματα: τα πνευματικά δικαιώματα στην ψηφιακή εποχή 

Η  εικόνα  των Βιβλιοθηκών  στην  ψηφιακή  εποχή έχει αλλάξει. Οι Βιβλιοθήκες  δεν αποτελούν πλέον «αποθηκευτικούς χώρους» έντυπου  υλικού  που  λίγοι μπορούν να  συμβουλεύονται μόνο μετά  από επίσκεψη  στο  φυσικό χώρο των Βιβλιοθηκών. Η  ψηφιακή  εποχή δίνει στις  Βιβλιοθήκες  τη  δυνατότητα  προσφοράς  υπηρεσιών από  απόσταση, επιτρέπει την  πρόσβαση των χρηστών των Βιβλιοθηκών σε  περισσότερες  πηγές  και καθιστά τις  Βιβλιοθήκες ως  τους κατ’  εξοχήν φορείς  όχι μόνο διατήρησης, αλλά κυρίως διάδοσης  και προώθησης  των επιστημών και του  πολιτισμού.

Συχνές ερωτήσεις για τα θέματα δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η πνευματική ιδιοκτησία αποτελεί είδος δικαιώματος επί αΰλων αγαθών, εδώ έργων της διανοίας, και ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των δικαιωμάτων που προστατεύουν τα έργα της ανθρωπίνης διάνοιας και είναι γενικότερα γνωστά με τον τίτλο Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Η πνευματική ιδιοκτησία, που πλέον ουσιαστικά ταυτίζεται με αυτό που στο Αγγλοαμερικανικό δίκαιο ονομάζεται Copyright, δίδει ένα περιορισμένο στο χρόνο, αλλά απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα στο δημιουργό έργων του πνεύματος, όπως αυτά ορίζονται στο νόμο, να ασκεί μία σειρά από εξουσίες, οικονομικής και ηθικής φύσεως. 

Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ)

Διαδικτυακός τόπος που στόχο έχει τη συνεχή ενημέρωση των δημιουργών/ δικαιούχων - μελών του και χρηστών των πνευματικών τους έργων αλλά και όλων των ενδιαφερομένων επί των θεμάτων που αφορούν στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας

Digital library intellectual property right evaluation and method

Purpose

– The paper aims to focus on the needs of the digital library.

Design/methodology/approach

– Digital library intellectual property right evaluation and method, application scope of commonly used methods, and digital library copyright evaluation and method are analyzed and discussed in the paper.

Intellectual Property issues for digital libraries in the Internet networked public sphere

Abstract : The development of Digital Libraries and repositories, a worldwide vision with enormous political and ideological importance for humanity, in an effort to approach cultures and preserve plurality and diversity, is directly affected by the provisions of Intellectual Property Law and is subject to the consideration of innovation through legislation.

Intellectual Property Rights For Digital Library And Hypertext Publishing Systems: An Analysis of Xanadu

ABSTRACT : Copyright law is being applied to works in digital form. The special character of digital media will inevitably require some adjustments in the copyright model if digital libraries and hypertext publishing environments are to become as commercially viable as the print industries have been. An intellectual property system works only when it embodies a reasonably accurate model of how people are likely to behave, but it is hard to predict author and reader behavior in an environment that has yet to be built.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η διαδικτυακή εξ' αποστάσεως εκπαίδευση είναι ένας νέος και εξελισσόμενος χώρος, που φι­λοδοξεί να υπερκαλύψει τα κενά και τις δυσκολίες της παραδοσιακής εκπαίδευσης. Με την εκ­μετάλλευση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας προωθεί την εκπαιδευτική διαδικασία, κάνοντας την ταχύτερη, πλουσιότερη και περισσότερο προσαρμοσμένη σε ατομικές μαθησιακές ανάγκες. Μέ­σα στο περιβάλλον αυτό τα πνευματικά δικαιώματα εμφανίζονται ως ιδιαιτέρως δυσχερείς παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν προβληματικές καταστάσεις στους οργανισμούς εκείνους που τα διαχειρίζονται.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο παρών συνοπτικός οδηγός για την ελληνική Πνευματική Ιδιοκτησία και τα Συγγενικά Δικαιώματα συντάχθηκε στα πλαίσια της εφαρμογής του έργου ACCELERATE (Πρόσβαση στις Σύγχρονες Υπηρεσίες Βιβλιοθηκών για Τυφλούς και Μερικώς Βλέποντες Χρήστες) που εκτελέστηκε κατά το διάστημα Δεκέμβριος 1999 – Αύγουστος 2001 με συγχρηματοδότηση του προγράμματος Leondardo da Vinci της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0