Είστε εδώ

Διαβούλευση για τα Πνευματικά Δικαιώματα (Copyright)

Εκτύπωση σελίδας

Η  Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων είναι ένα  συνονθύλευμα. Οι κανόνες που τα διέπουν προέρχονται από μια εποχή που  πολλά από τα προβλήματα που δημιουργούν τα πνευματικά δικαιώματα στην  ελεύθερη ροή των πληροφοριών και της πρόσβασης στη γνώση για το internet  ήταν ακόμα απρόβλεπτα. Πολλές διαφορές σε εθνικό επίπεδο καθιστούν τα  ευρωπαϊκά πνευματικά δικαιώματα αδιαφανή και μας κρατούν πίσω από το να  είμαστε σε θέση να μοιράσουμε τον πολιτισμό πέρα από σύνορα και στο  πνεύμα της ευρωπαϊκής κοινότητας. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει  κάποια πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Δηλώνει  τώρα ότι θα λάβει μια απόφαση το 2014 για το αν θα προτείνει νέους  νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Πηγές: 
Ιστοσελίδες
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0