Είστε εδώ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Εκτύπωση σελίδας

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Έλεγχος Ποιότητας

Η διαδικασία Ελέγχου της Ποιότητας αφορά στη παρακολούθηση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων μέσω της χρήσης στατιστικών μέτρων αξιολόγησης και στη γενική δέσμευση όλων για παροχή ποιοτικών προϊόντων.
 

Οκτώ αρχές για τη Διαχείριση της Ποιότητας

Περιγράφονται αναλυτικά οκτώ βασικές αρχές για τη διαχείριση της Ποιότητας
 

Κατανομή προϋπολογισμού για προμήθεια υλικού (Οδηγός ΜΟΠΑΒ 1)

Η κάθε Βιβλιοθήκη, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον τύπο της, κατανέμει τα κονδύλιά της ανάλογα με τις ανάγκες της σε πηγές πληροφόρησης. Οι ραγδαίες οικονομικές, τεχνολογικές και διοικητικές εξελίξεις που πραγματοποιούνται στο χώρο κάθε Βιβλιοθήκης καθιστούν τη διαδικασία της κατανομής αρκετά δύσκολη και χρονοβόρα. Είναι επομένως επιτακτική η ανάγκη μιας καθοδήγησης στη διαδικασία κατανομής του προϋπολογισμού της Βιβλιοθήκης

Plan-Do-Check-Act - Η διαδικασία επίλυσης προβλημάτων

Περιγραφή του σχεδίου Plan-Do-Check-Act (PDCA) για τον εντοπισμό των προβληματικών περιοχών και την ανάληψη δραστηριοτήτων βελτίωσης.
 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0