Είστε εδώ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΏΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Εκτύπωση σελίδας

Η ιστοσελίδα της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Περιλαμβάνει τους στόχους, το προσωπικό, τη Βάση Δεδομένων και τα Στατιστικά Στοιχεία της Υπηρεσίας, Θεματική Πύλη, όλες τις Εκθέσεις και τους Οδηγούς της Υπηρεσίας, τις υπόλοιπες Δημοσιεύσεις και τα νέα καθώς και Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τους χρήστες.

Πηγές: 
Ιστοσελίδες
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0