You are here

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Εκτύπωση σελίδας

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Μοντέλα μέτρησης ποιότητας βιβλιοθηκών: μια εφαρμογή του μοντέλου SERVQUAL σε εθνική κλίμακα

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και η μελέτη του βαθμού ικανοποίησης των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών όλων των ελληνικών ΑΕΙ. Η αλήθεια είναι ότι έχει υλοποιηθεί πληθώρα ερευνών σχετικών με την αξιολόγηση των υπηρεσιών των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα. Οι μελέτες που έχουν γίνει όμως, αφορούν σε κάθε βιβλιοθήκη ξεχωριστά. Δεν έχει γίνει κάποια συνολική προσπάθεια μέτρησης αξιολόγησης υπηρεσιών των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και ικανοποίησης των χρηστών τους.

Το ζήτημα της ποιότητας της καταλογογράφησης και οι απόψεις των καταλογογράφων στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η ποιότητα καταλογογράφησης και πώς αυτή ορίζεται από τους ίδιους τους επαγγελματίες του χώρου και πιο συγκεκριμένα από τους καταλογογράφους των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Η εξέταση της έννοιας της «ποιότητας καταλογογράφησης» στοχεύει στην κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών της παρά το γεγονός ότι δεν υφίσταται ένας ενιαίος και αντικειμενικός ορισμός αυτής.

Η διεθνοποίηση της αξιολόγησης των βιβλιοθηκών και η ανάπτυξη του LibQual

Ποια είναι η σηµασία της κοινωνικής προσφοράς των υπηρεσιών µιας βιβλιοθήκης; Πώς αξιολογούµε την ποιότητα του έργου που παράγουν οι βιβλιοθήκες; Πώς µπορούµε να βελτιώσουµε την ποιότητα παροχής των υπηρεσιών; Πώς µπορούµε να καταγράψουµε µε συστηµατικό τρόπο τις γνώµες, τις προσδοκίες και την άποψη που έχουν οι χρήστες µιας βιβλιοθήκης για το έργο που αυτή η µονάδα παράγει; Μπορούµε να συγκρίνουµε το έργο που παράγεται ανάµεσα σε πολλές, διαφορετικές βιβλιοθήκες και εάν ναι, µε ποιόν τρόπο µπορούµε να συγκρίνουµε αποτελεσµατικά την αξία αυτού του έργου; Πώς µπορούµε να µάθουµε τι είδους βε

Προσεγγίζοντας την ποιότητα της αναγνωστικής πολιτικής των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών

Στο σημερινό υβριδικό περιβάλλον συνύπαρξης του εντύπου με το ηλεκτρονικό – ψηφιακό δημοσίευμα, οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες καλούνται να ανταποκριθούν στις επιστημονικές ανάγκες και να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες της ακαδημαϊκής κοινότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες της πληροφόρησης, ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών τους.

Διασφάλιση ποιότητας σε ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες: Διερεύνηση των απόψεων/αντιλήψεων των χρηστών της βιβλιοθήκης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Στις μέρες μας η παραγωγή πληροφορίας είναι αυξημένη τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Η συγκέντρωση των πληροφοριών αυτών στις βιβλιοθήκες καθιστά επιτακτική την ανάγκη για την οργάνωση και την παροχή τους στους χρήστες μέσα από υπηρεσίες. Ένας σύγχρονος τρόπος οργάνωσης και διοίκησης υπηρεσιών πληροφόρησης είναι η διοίκηση ποιότητας (Κωσταγιόλας, 2006). Παρέχοντας τις υπηρεσίες τους οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες έχουν καθοριστικό ρόλο τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην έρευνα.

Ηγεσία και ποιότητα στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες: η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών αποτελεί θέμα επιβίωσης για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και μέσο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς τους. Σε περιόδους κρίσης και συνεχών αλλαγών η ανάγκη για αποτελεσματική ηγεσία μέσω της ποιότητας γίνεται πιο έντονη. Από τη βιβλιογραφία προκύπτει ότι παρόλη την προσοχή που έχει δοθεί στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και πηγών από τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, σχετικά λιγότερη προσοχή έχει δοθεί στη συστηματική κατανόηση των διαδικασιών της ηγεσίας σε σχέση με τις προσπάθειες συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας.

Διοίκηση ποιότητας στις σύγχρονες βιβλιοθήκες-υπηρεσίες πληροφόρησης : Ο ρόλος των προσδοκιών των χρηστών

Η διοίκηση ποιότητας αποτελεί ένα σύγχρονο τρόπο οργάνωσης και διοίκησης υπηρεσιών πληροφόρησης. Στο σημερινό ραγδαία μεταβαλλόμενο περοβάλλον, η κοινωνία και η οικονομία εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από την πληροφόρηση.

An investigation on the critical success factors of total quality management implementation in Libyan construction organisations

The paper presents an investigation on the Critical Success Factors (CSFs) of the implementation of Total Quality Management (TQM) in Libyan construction organisations. A thorough review of literature has been carried out to identify the CSFs, which were then used to develop a questionnaire. Of 200 questionnaires distributed to contractors in Tripoli, 130 were completed and returned, representing a response of 65 per cent. Among of these participating organisations about two-third are from the public sector, and the rest from the private sector.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ Η ΈΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η ποιότητα στην καθημερινή συζήτηση χρησιμοποιείται με την απόλυτη έννοια. Τα άτομα τη χρησιμοποιούν για να περιγράψουν ακριβά εστιατόρια και πολυτελή αυτοκίνητα. Με την απόλυτη έννο ια, η ποιότητα συνδέεται με τη φύση του καλού, της ομορφιάς και της αλήθειας. Στον απόλυτο ορισμό τα πράγματα τα οποία έχουν ποιότητα παρουσιάζουν υψηλά πρότυπα, τα οποία δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Τα προϊόντα ποιότητας διακρίνονται από την τελειότητα, έχουν αξία και προσδίδουν κύρος σε αυτούς που τα κατέχουν. Η σπανιότητα και η ακρίβεια είναι δύο από τα χαρακτηριστικά ποιότητας σε αυτόν τον ορισμό.

Pages

Subscribe to RSS - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0