Είστε εδώ

Η ποιότητα στις ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της Βραζιλίας: Πρόταση για δείκτες από την οπτική του χρήστη

Εκτύπωση σελίδας

Βασισμένη σε βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με την εφαρμογή της ποιότητας στις υπηρεσίες πληροφόρησης, το άρθρο αυτό έχει ως θέμα την αξιολόγηση 16 δεικτών που δίνονταν από τη βιβλιογραφία και θεωρήθηκαν από τους ερευνητές ότι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα των Βιβλιοθηκών της Βραζιλίας.
 

Πάροχος: 
Canadian Association for Information Science
Πηγές: 
Βιβλιογραφία
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0