Είστε εδώ

Οδηγός Στατιστικών Στοιχείων και Καθιερωμένων Δεικτών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Εκτύπωση σελίδας

HEALLINK-ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Ιωάννινα, 2012
Επιμέλεια έκδοσης: Δρ. Γεώργιος Ζάχος 
Υπεύθυνος σύνταξης: κ. Βασίλης Πολυχρονόπουλος

Τα πρώτα Στατιστικά Στοιχεία και Δείκτες Αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών καθιερώθηκαν ύστερα από συνάντηση των εκπροσώπων των Βιβλιοθηκών των ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ελλάδας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στις 27 Απριλίου 2001 (https://mopab.seab.gr/?q=node/236), αφού λήφθηκαν υπόψη οι δύο εισηγήσεις της Μ.Ο.Π.Α.Β. και της ομάδας εργασίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Από τότε όλες οι ετήσιες εκθέσεις της Μ.Ο.Π.Α.Β. βασίζονται σε αυτά τα Στατιστικά Στοιχεία και στους Δείκτες αξιολόγησης. Παράλληλα, συντάχθηκε ο οδηγός «Καθιερωμένοι Δείκτες Αξιολόγησης Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών», που περιελάμβανε όλα τα ονόματα των Στατιστικών Στοιχείων και Δεικτών τυποποιημένα. Οι εξελίξεις στο χώρο των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών είχαν ως αποτέλεσμα αρκετές αλλαγές τόσο στο ερωτηματολόγιο όσο και στα Στατιστικά Στοιχεία και τους Καθιερωμένους Δείκτες που υπολογίζονται μέσω αυτών. Για το λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η σύνταξη ενός νέου, επικαιροποιημένου Οδηγού, ο οποίος θα περιλαμβάνει όλα τα νέα στοιχεία.

Undefined
Κατηγορία: 
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0