Είστε εδώ

Οδηγός για το Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Εκτύπωση σελίδας

HEALLINK-ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Ιωάννινα, 2012
Επιμέλεια έκδοσης: Δρ. Γεώργιος Ζάχος 
Υπεύθυνος σύνταξης: κ. Βασίλης Πολυχρονόπουλος

Στόχος του παρόντος οδηγού είναι η παρουσίαση και επεξήγηση των ερωτήσεων του Ηλεκτρονικού Ερωτηματολογίου Ικανοποίησης Χρηστών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών της πρώην Μονάδας Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Μ.Ο.Π.Α.Β.), που σύμφωνα με το νέο Τεχνικό Δελτίο μετονομάζεται σε Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β.) Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται κάθε χρόνο από Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες - μετά από αίτημά τους - στη Βάση Δεδομένων της υπηρεσίας. Στην παρούσα μελέτη περιγράφονται αναλυτικά οι ερωτήσεις και το περιεχόμενό τους.
 

Undefined
Κατηγορία: 
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0