Είστε εδώ

Οδηγός για τις ερωτήσεις του Ερωτηματολογίου Συλλογής Στατιστικών Στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Εκτύπωση σελίδας

HEALLINK-ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Ιωάννινα, 2012
Επιμέλεια έκδοσης: Δρ. Γεώργιος Ζάχος
Υπεύθυνος σύνταξης: κ. Βασίλης Πολυχρονόπουλος

Στόχος του παρόντος οδηγού είναι η κωδικοποίηση και τυποποίηση των ερωτήσεων του Ηλεκτρονικού Ερωτηματολογίου Συλλογής Στατιστικών Στοιχείων της πρώην Μονάδας Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Μ.Ο.Π.Α.Β.), που σύμφωνα με το νέο Τεχνικό Δελτίο μετονομάζεται σε Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β.) Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται κάθε χρόνο από τις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στη Βάση Δεδομένων της υπηρεσίας. Στην παρούσα μελέτη περιγράφονται αναλυτικά οι ερωτήσεις και προτείνονται μέθοδοι συλλογής ή υπολογισμού των απαντήσεών τους.

Undefined
Κατηγορία: 
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0