Είστε εδώ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΥΛΗ

Εκτύπωση σελίδας

The Theoretical Model of an Inclusive Library for People with Disabilities and its Practical Implementation

Purpose and Originality: This study aims to analyse the concept of an inclusive and socially responsible library, to develop the theoretical model of an inclusive library for people with disabilities, and to investigate the practical possibilities for implementing this model in regional libraries in order to reduce social exclusion of people with disabilities and to increase their social inclusion. The paper presents the results of empirical research conducted in two counties of Lithuania.

Information seeking behaviour of blind and visually impaired students: a case study of the University of KwaZulu-Natal, Pietermaritzburg Campus

The aim of the study was to establish the visually impaired students' information seeking behaviours, which comprises information needs, seeking and use. Identifying the students' information seeking behaviour helped to determine whether the services that are provided by the University of KwaZulu-Natal on the Pietermaritzburg (UKZN-PMB) campus met their information needs or not.

Towards an Accessible Academic Library: Using the IFLA Checklist

Describes and analyses the experience of applying the IFLA Checklist, Access to libraries for persons with disabilities to an academic library: the Fife Campus Library at the School of Nursing and Midwifery, University of Dundee, Scotland. An introduction to disability legislation in the United Kingdom provides the legal framework for this paper. In the United Kingdom, this legislation has been recognized as an important incentive for libraries to improve their services to disabled people.

Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και τοπικά δίκτυα: νέες ευκαιρίες δράσης

Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν έναν «κόμβο» μεταφοράς της γνώσης από τα πανεπιστήμια προς την κοινωνία, δίνοντας πρόσθετα κίνητρα δράσης. Η εξωστρέφεια που επιδεικνύουν οι βιβλιοθήκες τα τελευταία χρόνια εστιάζει στις προσπάθειες των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών να αλληλεπιδράσουν με τις υφιστάμενες τοπικές κοινότητες πέρα από τις παραδοσιακές λειτουργίες που απευθύνονται στους χρήστες τους.

Μοντέλα μέτρησης ποιότητας βιβλιοθηκών: μια εφαρμογή του μοντέλου SERVQUAL σε εθνική κλίμακα

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και η μελέτη του βαθμού ικανοποίησης των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών όλων των ελληνικών ΑΕΙ. Η αλήθεια είναι ότι έχει υλοποιηθεί πληθώρα ερευνών σχετικών με την αξιολόγηση των υπηρεσιών των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα. Οι μελέτες που έχουν γίνει όμως, αφορούν σε κάθε βιβλιοθήκη ξεχωριστά. Δεν έχει γίνει κάποια συνολική προσπάθεια μέτρησης αξιολόγησης υπηρεσιών των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και ικανοποίησης των χρηστών τους.

Πολιτικές και υπηρεσίες για ΑμεΑ στις ελληνικές βιβλιοθήκες: έρευνα σε ΑμεΑ

Η παρούσα μελέτη διερεύνησε τις αντιλήψεις, τις αξιολογήσεις και την ικανοποίηση ατόμων με προβλήματα ακοής και όρασης σχετικά με την πρόσβαση και τις υπηρεσίες που παρέχουν οι ελληνικές βιβλιοθήκες. Επιπλέον, αναζητήθηκαν οι προτάσεις τους για τη βελτίωση της υποστήριξης που λαμβάνουν από τις ελληνικές βιβλιοθήκες στο πλαίσιο της πληροφόρησης, της εκπαίδευσης και της εν γένει καλλιέργειάς τους.

Το ζήτημα της ποιότητας της καταλογογράφησης και οι απόψεις των καταλογογράφων στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η ποιότητα καταλογογράφησης και πώς αυτή ορίζεται από τους ίδιους τους επαγγελματίες του χώρου και πιο συγκεκριμένα από τους καταλογογράφους των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Η εξέταση της έννοιας της «ποιότητας καταλογογράφησης» στοχεύει στην κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών της παρά το γεγονός ότι δεν υφίσταται ένας ενιαίος και αντικειμενικός ορισμός αυτής.

Η διεθνοποίηση της αξιολόγησης των βιβλιοθηκών και η ανάπτυξη του LibQual

Ποια είναι η σηµασία της κοινωνικής προσφοράς των υπηρεσιών µιας βιβλιοθήκης; Πώς αξιολογούµε την ποιότητα του έργου που παράγουν οι βιβλιοθήκες; Πώς µπορούµε να βελτιώσουµε την ποιότητα παροχής των υπηρεσιών; Πώς µπορούµε να καταγράψουµε µε συστηµατικό τρόπο τις γνώµες, τις προσδοκίες και την άποψη που έχουν οι χρήστες µιας βιβλιοθήκης για το έργο που αυτή η µονάδα παράγει; Μπορούµε να συγκρίνουµε το έργο που παράγεται ανάµεσα σε πολλές, διαφορετικές βιβλιοθήκες και εάν ναι, µε ποιόν τρόπο µπορούµε να συγκρίνουµε αποτελεσµατικά την αξία αυτού του έργου; Πώς µπορούµε να µάθουµε τι είδους βε

Σελίδες

Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0