Είστε εδώ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΥΛΗ

Εκτύπωση σελίδας

Measuring the effects of business intelligence systems: The relationship between business process and organizational performance

Abstract : Business intelligence (BI) systems provide the ability to analyse business information in order to support and improve management decision making across a broad range of business activities. They leverage the large data infrastructure investments (e.g. ERP systems) made by firms, and have the potential to realise the substantial value locked up in a firm's data resources. While substantial business investment in BI systems is continuing to accelerate, there is a complete absence of a specific and rigorous method to measure the realised business value, if any.

Beyond Awareness: Using Business Intelligence to Create a Culture of Information Security

Abstract : Employees, intentionally or not, cause a large percentage of security incidents. For an organization to be secure there must be a culture of information security, meaning that employees make good security-related decisions. Business intelligence (BI) systems, with their ability to promote change through goal-setting and accountability, could help create a culture of information security, if implemented appropriately.

Business Intelligence Domain and Beyond

Abstract : Faced with the challenge of organizing massive, diverse collections of data, Enterprises look to Business Intelligence to transform this data into useful information, allowing more effective and efficient production. As a result, Business Intelligence theories and technologies are the focus of an increasing amount of substantial investment from Enterprises seeking to maintain a competitive advantage. This paper explores recent literature of the Business Intelligence domain and provides a few stimulating and innovate theories and practices.

A New Combined Model for Selecting the Best Business Intelligence Strategy in Organizational Decisions

Abstract : Nowadays the great companies use intelligent systems of business generally for company management, supervision of business activities, reporting, planning and supporting activities as well as for optimizing relationships with customers and facilitating management decision making process, because this strategy seeks for providing information analysis and access capabilities, so that abundant data can be provided consistently from different sources.

Τεχνικές και Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης στο Διαδίκτυο

Ο Παγκόσμιος Ιστός Πληροφοριών (Web) χαρακτηρίζεται σαν ένα περιβάλλον αχανές, ετερογενές, κατανεμημένο και πολύπλοκο με αποτέλεσμα να είναι δύσκολος ο αποδοτικός χειρισμός των δεδομένων των e-εφαρμογών με βάση παραδοσιακές μεθόδους και τεχνικές. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί στην απαίτηση για σχεδιασμό, ανάπτυξη και υιοθέτηση «ευφυών» εργαλείων που θα επιλέξουν και θα εμφανίσουν στο χρήστη την κατάλληλη πληροφορία, στον κατάλληλο χρόνο και με την κατάλληλη μορφή.

Επιχειρηματική Eυφυΐα

Στην παρούσα διπλωματική μελέτη αναλύεται αρχικά ο όρος της Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence - BI) και γίνεται μία ιστορική αναδρομή. Ειδικότερα, δίνεται έμφαση στη σημασία της για τις επιχειρήσεις και παρουσιάζονται οι βασικές εφαρμογές της. Επιπλέον, αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά των συστημάτων BI και οι δυνατότητές τους. Κατόπιν, ακολουθεί η παρουσίαση διάφορων λογισμικών προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά και με την εφαρμογή δύο από αυτά, καταγράφονται συμπεράσματα

Επιχειρηματική Eυφυΐα και Tεχνικές Εξόρυξης Γνώσης. Οι λύσεις που παρέχονται από τα SSAS.

Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστεί η έννοια της Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence – BI), οι πληροφορίες που χρειάζονται για την χρήση των εφαρμογών BI σε ένα οργανισμό, οι λύσεις που προσφέρονται από την Microsoft και η σχέση του BI με την Εξόρυξη Γνώσης. Θα παρουσιαστούν επίσης, οι κυριότερες τεχνικές Εξόρυξης Γνώσης και τα βασικότερα επιχειρησιακά προβλήματα που μπορούν να επιλυθούν με την χρήση τεχνικών αυτών.

Οδηγός της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για την εφαρμογή τεχνικών Επιχειρηματικής Ευφυΐας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

Οδηγός της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για την εφαρμογή τεχνικών Επιχειρηματικής Ευφυΐας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες. Περιγράφεται αναλυτικά το περιεχόμενο της Επιχειρηματικής Ευφυΐας, τα δομικά στοιχεία των συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας, τα εργαλεία του κι έπειτα ο τρόπος εφαρμογής της Επιχειρηματικής Ευφυΐας στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες.

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Ευφυΐας

Ιστοσελίδα του Τμήματος Εμπορίας & Διαφήμισης (Marketing) του Τ.Ε.Ι. Κρήτης για το «Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Ευφυΐας» (e-Business Intelligence Lab), τους στόχους του, την αποστολή και τους επιστημονικούς τομείς δραστηριοποίησής του.

Σελίδες

Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0