Είστε εδώ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΥΛΗ

Εκτύπωση σελίδας

The Descriptive Tyranny of the Common Assessment Framework: Technologies of Categorization and Professional Practice in Child Welfare

Summary: The Common Assessment Framework is a standard assessment tool to be used by all professionals working with children for assessment and referral. The CAF is hailed as a needs-led, evidence-based tool which will promote uniformity, ensure appropriate ‘early intervention’, reduce referral rates to local authority children's services and lead to the evolution of ‘a common language’ amongst child welfare professionals. This paper presents findings from a study, funded under the Economic and Social Research Council's e-Society Programme.

Η εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

Η εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες. Ο οδηγός αυτός έχει ως στόχο να προσαρµόσει το Κ.Π.Α. στις ανάγκες των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών προκειµένου να εξασφαλίσει την αυτο-αξιολόγησή τους και τη βελτίωση των επιδόσεών τους.

Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικού Υλικού - Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης

Εκπαιδευτικό Υλικό για το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης από την Ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης Εκπαιδευτικού Υλικού

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης

Η ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης. Στην ιστοσελίδα παρέχεται δωρεάν ο ελληνικός οδηγός για την Εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης.

European Institute of Public Administration (EIPA)

Η επίσημη ιστοσελίδα του European Institute of Public Administration (EIPA) για το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Common Assessment Framework). Περιλαμβάνει πληροφορίες για την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης και τις δραστηριότητές του, τις εκδόσεις του, καθώς και σχετική αρθρογραφία. Η ιστοσελίδα παρέχει πλήρη πληροφόρηση για το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης και την εφαρμογή του.

BUSINESS INTELLIGENCE AND ANALYTICS: FROM BIG DATA TO BIG IMPACT

Business intelligence and analytics (BI&A) has emerged as an important area of study for both practitioners and researchers, reflecting the magnitude and impact of data-related problems to be solved in contemporary business organizations. This introduction to the MIS Quarterly Special Issue on Business Intelligence Research first provides a framework that identifies the evolution, applications, and emerging research areas of BI&A. BI&A 1.0, BI&A 2.0, and BI&A 3.0 are defined and described in terms of their key characteristics and capabilities.

An Overview of Business Intelligence Technology

Business intelligence (BI) software is a collection of decision support technologies for the enterprise aimed at enabling knowledge workers such as executives, managers, and analysts to make better and faster decisions. The past two decades have seen explosive growth, both in the number of products and services offered and in the adoption of these technologies by industry.

Management Support with Structured and Unstructured Data—An Integrated Business Intelligence Framework

Abstract : In the course of the evolution of management support towards corporate wide Business Intelligence infrastructures, the integration of components for handling unstructured data comes into focus. In this paper, three types of approaches for tackling the respective challenges are distinguished. The approaches are mapped to a three layer BI framework and discussed regarding challenges and business potential. The application of the framework is exemplified for the domains of Competitive Intelligence and Customer Relationship Management.

Σελίδες

Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0