Είστε εδώ

Οδηγός για Βιβλιοθήκες Προσβάσιμες σε Άτομα με Αναπηρία

Εκτύπωση σελίδας

Κατά τη χρονική περίοδο 1950-1970 τα κινήματα υπέρ των δικαιωμάτων του ανθρώπου έφεραν την έννοια και την ταυτότητα της αναπηρίας στο προσκήνιο και έκτοτε τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) άρχισαν να συγκεντρώνουν το διεπιστημονικό ενδιαφέρον και να αποτελούν πλέον ένα σοβαρό κοινωνικό θέμα. Παρόλο όμως που τα ΑμεΑ αποτελούν την μειονοτική ομάδα με τον μεγαλύτερο αριθμό μελών και τις περισσότερες ανάγκες, έχουν διαφύγει της προσοχής των βιβλιοθηκών. Η ιστορία των υπηρεσιών βιβλιοθηκών για τα ΑμεΑ είναι πρόσφατη και επιπλέον, η σχέση της βιβλιοθήκης με τα ΑμεΑ προβληματική. Το αποτέλεσμα είναι τα ΑμεΑ να υπο-εκπροσωπούνται στο χώρο των βιβλιοθηκών λόγω φυσικών, οικονομικών και πάσης φύσεως εμποδίων. Ακόμη και σήμερα οι βιβλιοθήκες εξακολουθούν να εστιάζουν στους αρτιμελείς χρήστες με αποτέλεσμα πολλές φορές τα ΑμεΑ να στηρίζονται στους εαυτούς τους και στη φιλανθρωπία για κάτι τόσο ουσιαστικό όσο η πληροφόρηση. Αν και την τελευταία δεκαετία έχει υπάρξει δραστηριοποίηση, θέσπιση σημαντικών νομοθετημάτων στο χώρο της αναπηρίας και διεύρυνση (diversity) των χρηστών, ο χώρος παρουσιάζει ακόμη πολλές ελλείψεις, αδυναμίες και εμπόδια. Δεδομένου ότι ο βασικός στόχος του επιστήμονα της πληροφόρησης είναι η παροχή ελεύθερης πρόσβασης όλων στην πληροφορία ανεξαρτήτως αναπηρίας, το παρόν εγχειρίδιο επιδιώκει να αποτελέσει ένα σύντομο οδηγό εφαρμογής προτάσεων και λύσεων για βιβλιοθήκες που θέλουν να εξυπηρετούν επαρκώς τους χρήστες με αναπηρία. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε βιβλιοθήκη επιλέγει τις λύσεις εκείνες που ταιριάζουν στις ανάγκες και τις δυνατότητές της (οικονομικές, κτιριακές, κ.ά.).Τέλος, πρέπει να σημειωθεί πως στον παρόντα οδηγό δεν περιλαμβάνεται παρουσίαση των υποστηρικτικών τεχνολογιών (ΥΤ) (οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν από μόνες αυθυπόστατο αντικείμενο έρευνας ή ενός νέου οδηγού) ή προσβάσιμου Ιστού

Πηγές: 
Βιβλιογραφία
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0