Είστε εδώ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΥΛΗ

Εκτύπωση σελίδας

Universal Access: Making Library Resources Accessible to People with Disabilities

As more information is delivered using computer and network technologies, libraries play an increasingly important role in ensuring access for all people to Internet and other information resources. In making electronic resources accessible, principles of universal design should be employed.

Universal design means that, rather than design your services and facility for the average user, you design them for people with a broad range of abilities and disabilities. Keep in mind that patrons may have learning disabilities and visual, speech, hearing, and mobility impairments.

A Survey of Library and Information Services to Physically-Challenged Students in Academic Libraries in Ogun State, Nigeria

The importance of information to the success of any academic institution should not be underestimated. Ukpanah (2006) affirms that in an academic community, information is used for learning, teaching, research and leisure. Information according to Ajiboye and Tella (2007), is used primarily for academic purposes. These findings agree with Kakai et.al (2004), when they observed that students information-seeking behaviours promote academic excellence.

GUIDE TO STATE LAWS RELATING TO LIBRARY SERVICES FOR BLIND AND PHYSICALLY HANDICAPPED INDIVIDUALS

There shall be at the Alabama Institute for Deaf and Blind a separate department of adult blind and deaf. Legislative appropriations for the department shall be made separate and apart from the legislative appropriations made for the support and operation of the institute. The department shall have authority to establish and to operate a library service for blind, visually handicapped, deaf or severely handicapped persons, and the department is hereby designated as the official agency to operate a regional library for the blind, visually handicapped, deaf and severely handicapped

Library Services for People with Disabilities Policy

ALA Council, the governing body of the American Library Association, unanimously approved the following policy. The policy was written by the Americans with Disabilities Act Assembly, a representational group administered by the Association of Specialized and Cooperative Library Agencies (ASCLA), a division of the American Library Association. 

Guidelines on library standards for people with disabilities

The aim of these guidelines is to provide benchmarks for an acceptable minimal level of service which can be used by all libraries in analysing the current level of service, in facilitating forward-planning and in developing strategies for more-effective services. It is recommended that these standards be regarded as minimum requirements and that, given the rapid developments in technology in this area, they be reviewed every two to three years.

Access to libraries for persons with disabilities - CHECKLIST

In many countries all over the world, access for patrons with disabilities to use libraries is not yet available or even expected. In order to provide equal opportunities for all library users, it is necessary to look with the eyes of these patron groups at the physical condition of library buildings, as well as library services and programs.

Ο Ρόλος των Βιβλιοθηκών στην Εκπαίδευση των ΑμεΑ: Ελληνική και Διεθνής Πραγματικότητα

Οι υπηρεσίες της βιβλιοθήκης ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος μπορούν να θεωρηθούν οι σημαντικότερες στο βαθμό που έχουν άμεση αλληλεπίδραση με την εκπαιδευτική διαδικασία των ΑμεΑ και διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στις ζωές τους πολλαπλώς.

Σελίδες

Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0