Είστε εδώ

ΝΕΑ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥΣ

Εκτύπωση σελίδας

ΝΕΑ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥΣ

27/10/2022: Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο για την «Αξιολόγηση των σεμιναρίων εκπαίδευσης των χρηστών"

Το 2021 η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών σε συνεργασία με την Δρα Ιφιγένεια Βαρδακώστα, Υπεύθυνη Βιβλιοθηκονόμο της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, συνέταξαν Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο με τίτλο «Αξιολόγηση των σεμιναρίων εκπαίδευσης των πρωτοετών φοιτητών». Το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκε ήδη στη Βιβλιοθήκη του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου για την αξιολόγηση των σεμιναρίων από τους φοιτητές που τα παρακολουθούν.

02/02/2022: ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Σας ενημερώνουμε ότι το Ερωτηματολόγιο Συλλογής Στατιστικών Στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για το έτος 2021 είναι διαθέσιμο προς συμπλήρωση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠΑΒ (http://mopab.seab.gr/). Το χρονικό διάστημα συμπλήρωσης θα είναι από τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022 έως την Παρασκευή 8 Απριλίου 2022. Δικαίωμα συμμετοχής στην έρευνα έχουν όλες οι ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες.

05/02/2021: ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Σας ενημερώνουμε ότι το Ερωτηματολόγιο Συλλογής Στατιστικών Στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για το έτος 2020 είναι διαθέσιμο προς συμπλήρωση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠΑΒ (http://mopab.seab.gr/). Το χρονικό διάστημα συμπλήρωσης θα είναι από τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 έως την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021. Δικαίωμα συμμετοχής στην έρευνα έχουν όλες οι ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες.

5/11/2018 Ηλεκτρονική Έρευνα για το Ωράριο των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Βασικός σκοπός ύπαρξης και αποστολή μιας Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης είναι η ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών της Εκπαιδευτικής και Ερευνητικής κοινότητας που εξυπηρετεί και η προσφορά σύγχρονων υπηρεσιών Βιβλιοθήκης. Το παρόν ερωτηματολόγιο της ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. αποσκοπεί στην καταγραφή του ωραρίου λειτουργίας των ελληνικών  Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, εστιάζοντας στη λειτουργία τους κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

15/06/2018 Ηλεκτρονική Έρευνα για την εφαρμογή νέων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

Βασικός σκοπός ύπαρξης και αποστολή μιας Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης είναι η ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών της Εκπαιδευτικής και Ερευνητικής κοινότητας που εξυπηρετεί και η προσφορά σύγχρονων υπηρεσιών Βιβλιοθήκης. Ο ΣΕΑΒ και οι ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας επιδιώκουν την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών στους χρήστες τους. Η έρευνα αυτή της ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β.

18/05/2018: Διερεύνηση εφαρμογής νέων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

Βασικός σκοπός ύπαρξης και αποστολή μιας Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης είναι η ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών της Εκπαιδευτικής και Ερευνητικής κοινότητας που εξυπηρετεί και η προσφορά σύγχρονων υπηρεσιών Βιβλιοθήκης. Ο ΣΕΑΒ και οι ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας επιδιώκουν την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών στους χρήστες τους. Για τον λόγο αυτό η ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β.

19/10/2017: Ηλεκτρονική Έρευνα για τις υποδομές και υπηρεσίες για ΑμεΑ στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

Με αφορμή το έργο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που αποβλέπει, μεταξύ άλλων, στη βελτίωση της προσβασιμότητας των Φοιτητών με Αναπηρία (ΦμεΑ) στον χώρο των βιβλιοθηκών, την προμήθεια σχετικού εξοπλισμού, την ανάπτυξη ειδικών συλλογών κ.ά. και τον υποστηρικτικό ρόλο της ΜΟΔΙΠΑΒ στην κατάθεση προτάσεων των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, η ΜΟΔΙΠΑΒ πραγματοποιεί Ηλεκτρονική Έρευνα για τις υποδομές και υπηρεσίες για ΑμεΑ στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες.

31/3/2016 Καταγραφή Προσωπικού των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στην εφαρμογή Λειτουργικά Χαρακτηριστικά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠΑΒ

Στα πλαίσια των νέων υπηρεσιών της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟΔΙΠΑΒ) εντάσσεται και η αναλυτική καταγραφή του προσωπικού των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με στόχο τη διαμόρφωση εικόνας για τη διοικητική διάρθρωση και τη στελέχωσή τους. Με την επικαιροποίηση των στοιχείων αυτών, όποτε υπάρχουν αλλαγές στο προσωπικό, θα είναι εφικτή η διαρκής και σε πραγματικό χρόνο αποτύπωση της κατάστασης του προσωπικού σε κάθε Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη της χώρας.

Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται οι υπεύθυνοι από κάθε Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη να συνδεθούν με τους κωδικούς τους στη Βάση Δεδομένων της υπηρεσίας και μέσω της εφαρμογής Λειτουργικά χαρακτηριστικά να συμπληρώσουν τα στοιχεία του προσωπικού των Βιβλιοθηκών του Ιδρύματός τους μέχρι τις 15/4/2016. Στο ερωτηματολόγιο παρακαλούμε να καταγραφούν όλοι οι υπάλληλοι των βιβλιοθηκών, όπως βιβλιοθηκονόμοι, προσωπικό που εκτελεί βιβλιοθηκονομικές εργασίες, ειδικοί πληροφορικής, ενώ το υπόλοιπο προσωπικό (συντηρητές βιβλίων, κλητήρες κτλ.) μπορεί να ενταχθεί στην κατηγορία Άλλο. Από την καταγραφή εξαιρούνται οι εργαζόμενοι με συμβάσεις ανάθεσης έργου.

Μπορείτε να κατεβάσετε αναλυτικές Οδηγίες συμπλήρωσης Στοιχείων Προσωπικού για τη σύνδεση στην εφαρμογή και τη συμπλήρωση των στοιχείων. Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Συλλογής Στατιστικών Στοιχείων κ. Βασίλη Πολυχρονόπουλο στο email της υπηρεσίας statlib@cc.uoi.gr και στο τηλέφωνο 2651005953.

23/02/2016 Video από την Οnline παρουσίαση και εκπαίδευση στη χρήση των νέων υπηρεσιών και υποδομών Επιχειρηματικής Ευφυΐας

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών διοργάνωσε online παρουσίαση και εκπαίδευση στη χρήση των νέων υπηρεσιών και υποδομών  Επιχειρηματικής Ευφυΐας. Δείτε εδώ το σχετικό βίντεο.
 

02/02/2016 Οnline παρουσίαση και εκπαίδευση στη χρήση των νέων υπηρεσιών και υποδομών Επιχειρηματικής Ευφυΐας

Την Τετάρτη 10/02/2016 και ώρα 11.00 π.μ. η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών οργανώνει online παρουσίαση και εκπαίδευση στη χρήση των νέων υπηρεσιών και υποδομών  Επιχειρηματικής Ευφυΐας που υλοποιήθηκαν στην υπηρεσία κατά το προηγούμενο διάστημα. 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - ΝΕΑ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥΣ
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0