Είστε εδώ

ΝΕΑ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥΣ

Εκτύπωση σελίδας

ΝΕΑ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥΣ

28/11/2023: Έρευνα Αποτίμησης της κατάστασης και της λειτουργίας των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών από το Προσωπικό. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2023)

Η ΜΟΔΙΠΑΒ επιχειρώντας να καταγράψει ολόπλευρα την κατάσταση που επικρατεί στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες συνέταξε «Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο Αποτίμησης της κατάστασης και της λειτουργίας των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών από το Προσωπικό», με το οποίο το Προσωπικό των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μπορεί να αποτιμά την κατάσταση και τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης στην οποία απασχολείται.

13/11/2023: Πραγματοποίηση Ηλεκτρονικής Έρευνας Αποτίμησης της κατάστασης και της λειτουργίας των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών από το Προσωπικό

Η ΜΟΔΙΠΑΒ πραγματοποιεί "Έρευνα Αποτίμησης της κατάστασης και της λειτουργίας των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών από το Προσωπικό". Προσκαλεί το Προσωπικό των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών να συνδεθεί στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο που έχει αποσταλεί με email στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και να αποτιμήσει την κατάσταση και τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης στην οποία απασχολείται. Η έρευνα αφορά, σε πρώτη φάση, τις Κεντρικές Βιβλιοθήκες. Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής έρευνας θα γίνει ανάλυση των δεδομένων και θα συνταχθεί έκθεση με τα αποτελέσματα.

06/11/2023: Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο Αποτίμησης της κατάστασης και της λειτουργίας των ελληνικών Ακαδημαικών Βιβλιοθηκών από το Προσωπικό

Η ΜΟΔΙΠΑΒ συνέταξε "Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο Αποτίμησης της κατάστασης και της λειτουργίας των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών από το Προσωπικό", με το οποίο το Προσωπικό των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών θα αποτιμά την κατάσταση και τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης στην οποία απασχολείται. Το ερωτηματολόγιο είναι βασισμένο στο Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Common Assessment Framework - CAF). Η έρευνα θα αφορά, σε πρώτη φάση, τις Κεντρικές Βιβλιοθήκες.

25/09/2023 Ηλεκτρονική Έρευνα Αξιολόγησης ΜΟΔΙΠΑΒ από το Προσωπικό των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Στα πλαίσια του ρόλου της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β.), περιλαμβάνεται η πραγματοποίηση Προσαρμοσμένων Ερευνών Βιβλιοθηκών. Η υπηρεσία, προκειμένου για τη βελτίωση των λειτουργιών και των υπηρεσιών που προσφέρει στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της χώρας, πραγματοποίησε Έρευνα Αξιολόγησης της ΜΟΔΙΠΑΒ από το Προσωπικό των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 4 μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου του 2023.  

04/09/2023: Πραγματοποίηση Ηλεκτρονικής Έρευνας Αξιολόγησης της ΜΟΔΙΠΑΒ από το Προσωπικό των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Με στόχο την αξιολόγηση και τη βελτίωση των υπηρεσιών της η Μονάδα Διασφάλισης Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών πραγματοποιεί "Ηλεκτρονική Έρευνα Αξιολόγησης της ΜΟΔΙΠΑΒ". Για τον λόγο αυτόν παρακαλούμε το Προσωπικό των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών να συνδεθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας και να συμπληρώσει το Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο από τις 4 μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου 2023. Το link για το ερωτηματολόγιο θα αποσταλεί στο Προσωπικό μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο email της Βιβλιοθήκης στην οποία ανήκουν.

27/10/2022: Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο για την «Αξιολόγηση των σεμιναρίων εκπαίδευσης των χρηστών"

Το 2021 η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών σε συνεργασία με την Δρα Ιφιγένεια Βαρδακώστα, Υπεύθυνη Βιβλιοθηκονόμο της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, συνέταξαν Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο με τίτλο «Αξιολόγηση των σεμιναρίων εκπαίδευσης των πρωτοετών φοιτητών». Το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκε ήδη στη Βιβλιοθήκη του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου για την αξιολόγηση των σεμιναρίων από τους φοιτητές που τα παρακολουθούν.

02/02/2022: ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Σας ενημερώνουμε ότι το Ερωτηματολόγιο Συλλογής Στατιστικών Στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για το έτος 2021 είναι διαθέσιμο προς συμπλήρωση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠΑΒ (http://mopab.seab.gr/). Το χρονικό διάστημα συμπλήρωσης θα είναι από τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022 έως την Παρασκευή 8 Απριλίου 2022. Δικαίωμα συμμετοχής στην έρευνα έχουν όλες οι ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες.

05/02/2021: ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Σας ενημερώνουμε ότι το Ερωτηματολόγιο Συλλογής Στατιστικών Στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για το έτος 2020 είναι διαθέσιμο προς συμπλήρωση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠΑΒ (http://mopab.seab.gr/). Το χρονικό διάστημα συμπλήρωσης θα είναι από τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 έως την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021. Δικαίωμα συμμετοχής στην έρευνα έχουν όλες οι ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες.

5/11/2018 Ηλεκτρονική Έρευνα για το Ωράριο των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Βασικός σκοπός ύπαρξης και αποστολή μιας Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης είναι η ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών της Εκπαιδευτικής και Ερευνητικής κοινότητας που εξυπηρετεί και η προσφορά σύγχρονων υπηρεσιών Βιβλιοθήκης. Το παρόν ερωτηματολόγιο της ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. αποσκοπεί στην καταγραφή του ωραρίου λειτουργίας των ελληνικών  Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, εστιάζοντας στη λειτουργία τους κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

15/06/2018 Ηλεκτρονική Έρευνα για την εφαρμογή νέων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

Βασικός σκοπός ύπαρξης και αποστολή μιας Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης είναι η ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών της Εκπαιδευτικής και Ερευνητικής κοινότητας που εξυπηρετεί και η προσφορά σύγχρονων υπηρεσιών Βιβλιοθήκης. Ο ΣΕΑΒ και οι ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας επιδιώκουν την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών στους χρήστες τους. Η έρευνα αυτή της ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β.

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - ΝΕΑ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥΣ
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0