Είστε εδώ

27/10/2022: Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο για την «Αξιολόγηση των σεμιναρίων εκπαίδευσης των χρηστών"

Εκτύπωση σελίδας

Το 2021 η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών σε συνεργασία με την Δρα Ιφιγένεια Βαρδακώστα, Υπεύθυνη Βιβλιοθηκονόμο της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, συνέταξαν Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο με τίτλο «Αξιολόγηση των σεμιναρίων εκπαίδευσης των πρωτοετών φοιτητών». Το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκε ήδη στη Βιβλιοθήκη του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου για την αξιολόγηση των σεμιναρίων από τους φοιτητές που τα παρακολουθούν. Η Δρ Βαρδακώστα είχε σημειώσει ότι οι ερωτήσεις του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου μπορούν να τροποποιηθούν ή και να αντικατασταθούν από άλλες ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των σεμιναρίων που πραγματοποιούνται σε κάθε Βιβλιοθήκη. Φέτος, η ΜΟΔΙΠΑΒ σε συνεργασία με τη Δρα Αριστούλα Παπαϊωάννου και την Ελισάβετ Κοτσιώνη έκαναν μια προσπάθεια επικαιροποίησης και προσαρμογής του ερωτηματολογίου στις ανάγκες της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το  ερωτηματολόγιο βρίσκεται στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://bit.ly/3TEDtZa Οι υπεύθυνοι των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μπορούν να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία για τον προγραμματισμό και την πραγματοποίηση έρευνας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα επιθυμούν.  

Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0